DECIZIE nr. 38 din 5 aprilie 2006
privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 7 aprilie 2006  Având în vedere propunerile de modificare a componenţei Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici, formulate de Ministerul Administraţiei şi Internelor - Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, prin Adresa nr. 1.039.711 din 23 martie 2006, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/3603/M.A.V. din 28 martie 2006,
  în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 17 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,
  primul-ministru emite prezenta decizie.

  Articolul 1

  Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se numeşte Comisia de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici, în următoarea componenţă:
  ● preşedinte:
  - domnul Alexe Gavrilă, secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Sport;
  ● membri:
  - domnul Adrian Gorun, secretar general al Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
  - domnul Sorin Sergiu Chelmu, secretar general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
  - domnul Iuliu Bara;
  - domnul Ştefan Neagoe;
  ● membri supleanţi:
  - domnul Eugen Ispas, secretar general al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;
  - domnul Gheorghe Iancu;
  - domnul Ion Cârciumărescu.


  Articolul 2

  În situaţii de incompatibilitate sau de indisponibilitate, preşedintele comisiei de concurs prevăzute la art. 1 se înlocuieşte cu domnul Adrian Gorun, secretar general al Ministerului Educaţiei şi Cercetării.


  Articolul 3

  În situaţii de incompatibilitate, indisponibilitate sau dacă unul dintre membrii comisiei de concurs îl înlocuieşte pentru motivele menţionate pe preşedintele comisiei, acesta se înlocuieşte, în ordine, cu:
  - domnul Eugen Ispas, secretar general al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;
  - domnul Gheorghe Iancu;
  - domnul Ion Cârciumărescu.


  Articolul 4

  Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se numeşte Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici, în următoarea componenţă:
  ● preşedinte:
  - domnul Dan Tudor Lazăr, lector universitar la Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca;
  ● membri:
  - domnul Dacian Cosmin Dragoş, lector universitar la Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca;
  - domnul Dragoş Dincă, lector universitar la Facultatea de Ştiinţe Administrative, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative;
  - domnul Cătălin Deaconescu, director la Ministerul Administraţiei şi Internelor;
  - doamna Maria Magdolna Romfeld;
  ● membri supleanţi:
  - doamna Sofia Colesca, conferenţiar universitar la Academia de Studii Economice Bucureşti;
  - domnul Emil Bălan, conferenţiar universitar la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative.


  Articolul 5

  În situaţii de incompatibilitate sau de indisponibilitate, preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor prevăzute la art. 4 se înlocuieşte cu domnul Dragoş Dincă, lector universitar la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative.


  Articolul 6

  În situaţii de incompatibilitate, indisponibilitate sau dacă unul dintre membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor îl înlocuieşte pentru motivele menţionate pe preşedintele comisiei, acesta se înlocuieşte, în ordine, cu:
  - doamna Sofia Colesca, conferenţiar universitar la Academia de Studii Economice Bucureşti;
  - domnul Emil Bălan, conferenţiar universitar la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative.


  Articolul 7

  Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Primului-Ministru nr. 276/2005 privind numirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici, cu completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Mircea Nicu Toader,
  secretar de stat
  Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Aleodor Marian Frâncu
  Bucureşti, 5 aprilie 2006.
  Nr. 38.
  -------------