HOTĂRÂRE nr. 568 din 28 aprilie 2022privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naționale a României", aflată în subordinea Băncii Naționale a României
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 3 mai 2022
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României“, aflată în subordinea Băncii Naționale a României, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi

  București, 28 aprilie 2022.
  Nr. 568.

  ANEXĂ*)

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.
  BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
  Regia Autonomă Imprimeria Băncii Naționale a României
  Str. Luică nr. 198-202, sectorul 4, București
  RO361242
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022

  ---