ORDIN nr. 703 din 30 mai 2018pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 4 iunie 2018
  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 5.891 din 29.05.2018 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății și adresele Agenției Naționale de Transplant, înregistrate la Ministerul Sănătății cu nr. 17.288 din 3 aprilie 2018, nr. 17.289 din 3 aprilie 2018, nr. 18.281 din 11 aprilie 2018, nr. 21.775 din 2 mai 2018, nr. 22.514 din 7 mai 2018 și nr. 24.928 din 18 mai 2018,
  având în vedere prevederile titlului VI - Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  luând în considerare dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului sănătății nr. 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 14 mai 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
  h) au obligația de a furniza pacientului codul CUIANT atribuit.
  2. În anexa nr. 1, punctele 9, 19, 38 și 50 se modifică și vor avea următorul cuprins:9. Spitalul Clinic «Dr. C. I. Parhon» Iași:– dr. Hogaș Simona;– dr. Siriopol Dimitrie.
  ...............................................................................................19. Spitalul Clinic Județean de Urgență «Pius Brînzeu» Timișoara:– dr. Mitrulescu Cătălin;– dr. Prilipceanu Georgiana.
  ...............................................................................................38. Euromaterna - S.A. Constanța:– dna Bedreag Anamaria.
  ...............................................................................................50. Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie «Prof. Dr. Panait Sîrbu» București:– dr. Carp-Velișcu Andreea Marilena;– dr. Enache Andreea.
  3. În anexa nr. 1, după punctul 60 se introduc patru noi puncte, punctele 61, 62, 63 și 64, cu următorul cuprins:61. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Grigore Alexandrescu» București:– dna Cosovan Raluca Florentina.ˮ62. Spitalul Clinic de Urgențe «Sf. Spiridon» Iași:– dl. Huțanu Petru;– dl. Prodan Cătălin.63. IVF Clinic-SL - S.R.L. Timișoara:– dr. Stelea Lavinia.64. Fetal Care Center - S.R.L. București:– dr. Șerban Adela.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea


  București, 30 mai 2018.
  Nr. 703.
  ----