ORDIN nr. 3.771 din 9 februarie 2024privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2023-2024
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 19 februarie 2024
  În baza prevederilor art. 99 alin. (4), (5) și (6) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere Ordinul ministrului educației nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior, cu modificările ulterioare,
  în conformitate cu art. 6 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 277/2020 privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație,
  având în vedere Referatul de aprobare nr. 174 din 25.01.2024,
  în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Calendarul de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2023-2024, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației,
  Ligia Deca

  București, 9 februarie 2024.
  Nr. 3.771.

  ANEXĂ

  CALENDAR
  de administrare a evaluărilor naționale la finalul
  claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2023-2024
  1. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a - EN II:
  Limbă și comunicare - scris - Limba română - 13 mai 2024
  Limbă și comunicare - scris - Limba maternă - 13 mai 2024
  Limbă și comunicare - citit - Limba română - 14 mai 2024
  Limbă și comunicare - citit - Limba maternă - 15 mai 2024
  Matematică și Științe ale naturii - 16 mai 2024
  Limbă și comunicare - scris - citit - Limba română pentru minoritățile naționale - 17 mai 2024
  2. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a - EN IV:
  Limba română - 21 mai 2024
  Matematică - 22 mai 2024
  Limba maternă - 23 mai 2024
  3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a - EN VI:
  Limbă și comunicare - 28 mai 2024
  Matematică și Științe ale naturii - 29 mai 2024

  ------