ORDIN nr. 2.231 din 22 iulie 2008
privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială "Bursa de Valori Bucureşti" - S.A.
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 28 iulie 2008  În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, ale Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.408/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Titlurile de stat prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială "Bursa de Valori Bucureşti" - S.A.
  (2) Aceleaşi prevederi de tranzacţionare se aplică şi în cazul titlurilor de stat pe termen mediu şi lung lansate după data prezentului ordin, prin menţionarea expresă a acestora în prospectul de emisiune.


  Articolul 2

  Reglementările aplicabile pieţelor de tranzacţionare sunt, după caz:
  1. Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi Norma Băncii Naţionale a României nr. 1/2006 în aplicarea Regulamentului nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, pentru piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României;
  2. Regulamentul nr. 16/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat organizată ca piaţă reglementată, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 71/2005, cu modificările ulterioare, Cartea I a Codului Bursei de Valori Bucureşti - operator de piaţă şi Codul Depozitarului Central, pentru piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială "Bursa de Valori Bucureşti" - S.A.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 22 iulie 2008.
  Nr. 2.231.


  Anexa
  TITLURI DE STAT
  aflate în circulaţie la data de 1 august 2008
  Nr. crt. Cod ISIN
  1. RO0508DBN122
  2. RO0508DBN155
  3. RO0510DBN060
  4. RO0510DBN0A8
  5. RO0510DBN0F7
  6. RO0510DBN0J9
  7. RO0510DBN0O9
  8. RO0510DBN0R2
  9. RO0510DBN0W2
  10. RO0510DBN102
  11. RO0510DBN136
  12. RO0512DBN0G3
  13. RO0512DBN0S8
  14. RO0515DBN0H8
  15. RO0515DBN0T3
  16. RO0515DBN119
  17. RO0515DBN143
  18. RO0517DBN0K0
  19. RO0517DBN0X3
  20. RO0520DBN0L3
  21. RO0520DBN0Y6
  22. RO0710DBN017
  23. RO0712DBN021
  24. RO0717DBN038
  25. RO0811DBN013
  26. RO0813DBN027

  ----