DECRET-LEGE nr. 33 din 19 ianuarie 1990
privind repartizarea în munca, potrivit pregătirii şi calificării, a persoanelor neincadrate care solicită loc de muncă
EMITENT
 • C.F.S.N.
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 20 ianuarie 1990  Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

  Articolul 1

  Direcţiile pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale judeţene şi a municipiului Bucureşti vor repartiza în munca, la unităţi din localitatea unde îşi au domiciliul sau în localităţi apropiate, persoanele neincadrate care solicită încadrarea.
  Încadrarea în munca se face potrivit pregătirii şi calificării fiecărei persoane, în condiţiile legii.
  Repartizarea şi încadrarea în munca se vor face, în toate unităţile, proporţional cu numărul salariaţilor fiecărei unităţi.


  Articolul 2

  Unităţile au obligaţia de a primi persoane repartizate şi de a le crea condiţii pentru integrarea în activitatea respectiva.
  Primării şi conducătorii unităţilor din fiecare localitate vor acorda sprijinul necesar acţiunii de încadrare în munca a persoanelor repartizate, astfel ca aceasta să fie încheiată pînă la data de 15 februarie 1990.
  După această dată, încadrarea în munca se va face numai pe baza repartiţiei oficiilor forţei de muncă.


  Articolul 3

  Organele locale ale administraţiei de stat vor lua măsuri imediate pentru repartizarea spaţiilor corespunzătoare persoanelor care au calificare şi solicita sa activeze ca mici meseriasi, potrivit reglementărilor în vigoare.


  Articolul 4

  Numărul de personal al direcţiilor pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale judeţene şi a municipiului Bucureşti se suplimenteaza cu cîte 5 posturi pentru oficiile forţei de muncă.
  Fiecare direcţie pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale se doteaza cu cîte un autoturism şi se încadrează cu cîte un sofer; autoturismele se vor asigura din disponibilităţile judeţelor şi ale municipiului Bucureşti.


  Articolul 5

  Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale, Ministerul Economiei Naţionale, Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala vor lua măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului decret-lege.
  PREŞEDINTELE
  CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
  ION ILIESCU
  ------------------