HOTĂRÂRE nr. 1.237 din 12 octombrie 2022privind aprobarea Programului național de investiții în infrastructura de sănătate, aferent țintei 377, componenta 12 - Sănătate din anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare și reziliență al României, precum și a metodologiei de aprobare a investițiilor finanțate din cadrul Planului național de redresare și reziliență al României
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 13 octombrie 2022
  Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu completările ulterioare, precum și prevederile Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare și reziliență al României,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Programul național de investiții în infrastructura de sănătate, aferent țintei 377, componenta 12 - Sănătate din anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare și reziliență al României, prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Metodologia de aprobare a investițiilor din cadrul Programului național de investiții în infrastructura de sănătate, prevăzut la art. 1, finanțate prin Mecanismul de redresare și reziliență al României, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Adrian Răulea,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul apărării naționale,
  Simona Cojocaru,
  secretar de stat
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat

  București, 12 octombrie 2022.
  Nr. 1.237.

  Anexa nr. 1

  PROGRAM NAȚIONAL
  de investiții în infrastructura de sănătate, aferent țintei 377, componenta 12 - Sănătate
  din anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare
  a evaluării Planului de redresare și reziliență al României


  Anexa nr. 2

  METODOLOGIE
  de aprobare a investițiilor din cadrul Programului național de investiții în infrastructura
  de sănătate finanțate prin Mecanismul de redresare și reziliență al României