HOTĂRÂRE nr. 170 din 12 noiembrie 2018pentru modificarea art. 68 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 14 noiembrie 2018
  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată,
  Senatul adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  La articolul 68 alineatul (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 25 ianuarie 2018, cu modificările și completările ulterioare, punctul XXI se modifică și va avea următorul cuprins:XXI. Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții;

  Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 12 noiembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA

  București, 12 noiembrie 2018.
  Nr. 170.
  -----