ORDIN nr. 51 din 12 martie 2004
referitor la modificarea plafonului prevăzut la art. 20 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, modificată prin Legea nr. 603/2003
EMITENT
 • CONSILIUL CONCURENŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 22 martie 2004  În baza:
  - Decretului nr. 57/2004 privind numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenţei;
  - Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
  - art. 1 alin. (1) din Regulamentul privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenţa obligaţiei de notificare,
  având în vedere:
  - nota Departamentului ajutor de stat;
  - Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei din 12 martie 2003,
  preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Plafonul prevăzut la art. 20 din Legea nr. 143/1999, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează de la 3 miliarde lei la 4 miliarde lei, începând cu data publicării prezentului ordin.


  Articolul 2

  Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Consiliului Concurenţei,
  Mihai Berinde
  Bucureşti, 12 martie 2004.
  Nr. 51
  --------