HOTĂRÂRE nr. 773 din 3 iulie 2003pentru aprobarea strategiilor de privatizare ale societăților comerciale cu capital majoritar de stat, incluse în cadrul Programului pentru ajustarea sectorului privat (PSAL II)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 14 iulie 2003
  În temeiul art. 107 din Constituție, al art. 4^1 alin. (2) lit. b) și d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți comerciale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Se mandatează Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului, denumita în continuare A.P.A.P.S., sa implementeze strategia de privatizare a societăților comerciale din cadrul Programului pentru ajustarea sectorului privat (PSAL II), prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, respectiv declanșarea procedurii de privatizare prin vânzarea pachetului majoritar de acțiuni, gestionat de A.P.A.P.S., către un investitor strategic/consortiu de investitori, prin metoda negociere pe bază de oferte finale, îmbunătățite și irevocabile.(2) În situația în care procesul de privatizare nu se încheie prin transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor din proprietatea de stat în proprietatea privată, se poate declansa, după caz, procedura de lichidare voluntara.


  Articolul 2

  În funcție de situația economică a societăților comerciale prevăzute în anexa, A.P.A.P.S. poate solicita Guvernului extinderea înlesnirilor la plata pentru obligațiile bugetare datorate și neachitate la data de 31 decembrie 2002, prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, pentru aceste societăți comerciale.


  Articolul 3

  Se mandatează Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului sa implementeze procedura de lichidare voluntara la Societatea Comercială „Verachim” - S.A. Giurgiu.
  (la 23-09-2003, Actul a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.078 din 11 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 23 septembrie 2003 )

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  p. Președintele Autorității pentru Privatizare
  și Administrarea Participatiilor Statului,
  Victor Florin Dumitriu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu

  București, 3 iulie 2003.
  Nr. 773.

  Anexă

  LISTA
  societăților comerciale din portofoliul Autorității
  pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor
  Statului, pentru care se aproba strategiile de privatizare

  Nr.
  crt.

  Denumirea societății comerciale

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.

  Abrogat.
  Societatea Comercială "UMUC" - S.A. București
  Societatea Comercială "IAIFO"- S.A. Zalau
  Societatea Comercială "Energoreparații" - S.A. București
  Societatea Comercială "Energoutilaj" - S.A. București
  Societatea Comercială "Giurgiu Nav" - S.A. Giurgiu
  Societatea Comercială "Agmus" - S.A. Iași
  Societatea Comercială "Unirea" - S.A. Cluj-Napoca
  Societatea Comercială "Metalurgica" - S.A. Aiud
  Societatea Comercială "Tubinox" - S.A. București
  Societatea Comercială "UTA" - S.A. Arad
  Societatea Comercială "UVCP" - S.A. Turnu Magurele
  Societatea Comercială "Hiperion" - S.A. Stei
  Societatea Comercială "Caromet" - S.A. Caransebes
  Societatea Comercială "Grantmetal" - S.A. București
  Societatea Comercială "URB Rulmenti" - S.A. Suceava
  Societatea Comercială "Premagro" - S.A. Oradea
  Societatea Comercială "Hart" - S.A. Miercurea-Ciuc
  Societatea Comercială "Comefin" - S.A. Costesti

  (la 23-09-2003, Punctul 1 din Anexă a fost abrogat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.078 din 11 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 23 septembrie 2003 )

  -------------