ORDIN nr. 59 din 16 martie 2011
pentru aprobarea procedurilor privind cerinţele specifice pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de cereale, plante oleaginoase şi pentru fibre şi plante furajere în România
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 25 martie 2011  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 69.457 din 31 ianuarie 2011, întocmit de Direcţia generală politici agricole,
  având în vedere prevederile Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată, şi vizând necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu legislaţia comunitară specifică privind comercializarea seminţelor şi a materialului săditor pe specii şi grupe de specii,
  ţinând cont de prevederile art. 5 din Directiva 66/402/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea seminţelor de cereale, ale art. 7 din Directiva 2002/57/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre şi ale art. 5 din Directiva 66/401/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea seminţelor de plante furajere, prin care statele membre pot stabili condiţii mai severe pentru certificarea producţiei proprii,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă procedurile privind cerinţele specifice pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de cereale, plante oleaginoase şi pentru fibre şi plante furajere în România, prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii
  şi dezvoltării rurale,
  Valeriu Tabără
  Bucureşti, 16 martie 2011.
  Nr. 59.


  Anexa 1

  PROCEDURA 16/03/2011


  Anexa 2

  PROCEDURA 16/03/2011


  Anexa 3

  PROCEDURA 16/03/2011