LEGE nr. 3 din 18 aprilie 1989
privind interzicerea creditelor din străinătate
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 14 din 25 aprilie 1989  Marea Adunare Naţionala adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se interzice organelor de stat, unităţilor de stat, cooperatiste şi obşteşti, precum şi unităţilor bancare, sa contracteze credite din străinătate.


  Articolul 2

  Nerespectarea prevederilor art. 1 atrage răspunderea persoanelor vinovate, în condiţiile prevăzute de lege.


  Articolul 3

  Orice dispoziţii contrare prezentei legi se abroga.
  Preşedintele
  Marii Adunare Naţionale,
  NICOLAE GIOSAN
  -----------