ORDONANTA nr. 85 din 25 august 1998
privind plata colaboratorilor externi folosiţi de ministere pentru elaborarea proiectelor de coduri şi a altor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 27 august 1998  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 pct. 7 lit. d) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  Pentru elaborarea proiectelor de coduri şi a altor acte normative, precum şi a documentării ori a studiilor de fundamentare a acestora, ministerele pot folosi colaboratori externi - cadre didactice din învăţământul superior, cercetători ştiinţifici, magistraţi sau alţi specialişti, pe baza unor convenţii civile.


  Articolul 2

  Convenţiile prevăzute la art. 1 se încheie în scris şi vor cuprinde datele de identificare a părţilor, obiectul proiectului (documentării, studiului) care se elaborează, condiţiile de calitate pe care trebuie să le îndeplinească lucrarea, termenul de predare a acesteia, precum şi suma cuvenită colaboratorului pentru lucrarea efectuată şi modul de plată.


  Articolul 3

  (1) Cuantumul sumei cuvenite colaboratorilor externi se stabileşte prin negociere directa, în raport cu complexitatea şi importanţa reglementării ce urmează a se elabora, precum şi cu timpul necesar efectuării lucrării, fără a putea depăşi, lunar, salariul de baza, precum şi celelalte sporuri şi indemnizaţii care fac parte din salariul de baza prevăzut de lege pentru funcţia de director general din ministerul care elaborează proiectele de coduri sau alte acte normative.
  (2) Plata sumelor stabilite conform alin. (1) se face potrivit convenţiei încheiate în temeiul art. 2 din prezenta ordonanţă.


  Articolul 4

  Plata colaboratorilor externi ai ministerelor se face din credite bugetare, venituri bugetare şi extrabugetare, după caz, constituite la dispoziţia acestora, potrivit legii.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat,
  ministrul justiţiei,
  Valeriu Stoica
  Ministrul finanţelor,
  Daniel Daianu
  Ministrul muncii şi
  protecţiei sociale,
  Alexandru Athanasiu
  -----------