LEGE nr. 652 din 20 noiembrie 2001
privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 90/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 90 din 21 iunie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 29 iunie 2001, cu următoarele modificări:
  1. La articolul I punctul 10, alineatul 3 al articolului 66 va avea următorul cuprins:
  "Coloneilor şi comandorilor în activitate, care au o vechime în grad de minimum 5 ani şi au fost încadraţi în această perioadă cel puţin 3 ani în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grad de general sau similare şi care au fost apreciati în ultimii 3 ani cu calificativul <<foarte bun>>, la trecerea în rezerva sau direct în retragere li se va acorda gradul de general de brigada, respectiv de general de flotila aeriană sau contraamiral de flotila, şi vor fi trecuţi în rezerva sau direct în retragere cu noul grad."
  2. La articolul I punctul 15, litera d) a articolului 93^1 va avea următorul cuprins:
  "d) pentru maistru militar clasa a II-a şi plutonier-major:
  - în activitate - 47
  - în rezerva - clasele I, a II-a şi a III-a - 45, 50, 55"
  3. La articolul I punctul 18, alineatul 3 al articolului 109 va avea următorul cuprins:
  "Dispoziţiile art. 2 alin. 2^1, art. 5 alin. 2, art. 40 alin. 1 lit. e) şi f), art. 41^1, art. 50 alin. 5, art 51 alin. 2, art. 54 alin. 2, art. 75 alin. 2, art. 75^1, art. 85 alin. 1 lit. e)^1, art. 92^1, art. 93^1 şi ale art. 108^1 se aplică în exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apărării Naţionale."
  4. La articolul II, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Dispoziţiile art. 55, 58, 63 şi 64 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, precum şi orice alte dispoziţii care contravin prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică în Ministerul Apărării Naţionale."
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  ──────────────────