ORDIN nr. 1.435 din 30 septembrie 2002
pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie privind auditul energetic al clădirilor de locuit existente şi al instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde menajere", indicativ MP 024-02
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 7 octombrie 2002  În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii,
  în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,
  având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 28 din 26 septembrie 2002 al Comitetului tehnic de specialitate CT-S12,
  ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă reglementarea tehnica "Metodologie privind auditul energetic al clădirilor de locuit existente şi al instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde menajere", indicativ MP 024-02, elaborata de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti şi prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  ──────────── Notă *) Anexa se pune la dispoziţie celor interesaţi, prin grija Direcţiei generale tehnice în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.


  Articolul 2

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Direcţia generală tehnica în construcţii va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  p. Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor şi locuinţei,
  Ion Selaru,
  secretar de stat
  Bucureşti, 30 septembrie 2002.
  Nr. 1.435.
  ────────────────