HOTĂRÂRE nr. 472 din 8 septembrie 1993
privind dizolvarea Consiliului Local al Comunei Botiza, judeţul Maramures
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 14 septembrie 1993  În temeiul art. 34 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Consiliul Local al Comunei Botiza, judeţul Maramures, se dizolva.


  Articolul 2

  Se stabileşte data de 14 noiembrie 1993 pentru alegerea Consiliului Local al Comunei Botiza, judeţul Maramures.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretar de stat,
  şeful Departamentului pentru
  Administraţie Publică Locală,
  Octav Cozmanca
  -------------