HOTĂRÂRE nr. 1.294 din 13 august 2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 27 august 2004
  În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 10 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul educației și cercetării,
  Alexandru Athanasiu
  Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
  Silvia Adriana Țicău
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu

  București, 13 august 2004.
  Nr. 1.294.

  ANEXĂ

  NORME METODOLOGICE
  pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea
  stimulării achiziționării de calculatoare