HOTĂRÂRE nr. 71 din 24 ianuarie 2002
pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizează în procesul de evaluare a conformitatii produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, şi a regulilor de aplicare şi utilizare a marcajului naţional de conformitate CS
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 14 februarie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 34 alin. (1) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizează în procesul de evaluare a conformitatii produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, şi a regulilor de aplicare şi utilizare a marcajului naţional de conformitate CS, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 mai 2002.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul industriei şi resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  p. Ministrul integrării europene,
  Andrei Popescu,
  secretar de stat


  Anexă

  NORMA 24/01/2002