ORDIN nr. 626 din 25 iunie 2021privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 28 iunie 2021
  Văzând Referatul de aprobare nr. DG 1.920 din 25.06.2021 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

  Articolul I

  La capitolul VIII din Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, tabelul „Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru semestrul I an 2021“ se modifică și va avea următorul cuprins:
  Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru semestrul I an 2021


  -mii lei-

  Denumire program de sănătate

  Credite de angajament pentru semestrul I an 2021

  Credite bugetare pentru semestrul I an 2021

  Programul național de oncologie, din care:

  1.439.034,09

  1.527.348,47

  Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii)*

  1.273.355,10

  1.377.742,00

  Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT

  24.676,00

  22.106,00

  Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare

  286,00

  112,00

  Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemie acută prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți

  2.047,52

  1.629,00

  Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulți și copii)

  138.658,47

  125.750,47

  Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți

  11,00

  9,00

  Programul național de diabet zaharat

  1.026.969,89

  1.049.432,00

  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană

  28.480,94

  26.254,00

  Programul național de tratament pentru boli rare*

  168.318,02

  185.536,00

  Programul național de tratament al bolilor neurologice*

  83.161,00

  79.201,00

  Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei

  94.247,00

  93.370,00

  Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)

  6.772,00

  11.274,00

  Programul național de boli endocrine

  651,00

  915,00

  Programul național de ortopedie

  31.855,00

  40.181,00

  Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice

  138,00

  38,00

  Programul național de boli cardiovasculare

  82.010,00

  100.102,00

  Programul național de sănătate mintală

  1.106,00

  1.161,00

  Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță, din care:

  9.118,00

  10.072,00

  Subprogramul de radiologie intervențională

  6.944,00

  7.586,00

  Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

  1.549,00

  985,00

  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

  169,00

  137,00

  Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

  456,00

  1.364,00

  Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică

  626.834,00

  565.834,00

  Total

  3.598.694,94

  3.690.718,47

  Cost-volum

  822.531,68

  857.883,00

  Total general

  4.421.226,62

  4.548.601,47

  * Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament și bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct.


  Articolul II

  Direcțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adrian Gheorghe

  București, 25 iunie 2021.
  Nr. 626.
  -----