HOTĂRÂRE nr. 832 din 13 august 2008
pentru modificarea alin. (1) al art. 10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 15 august 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Alineatul (1) al articolului 10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 6 ianuarie 2006, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - (1) Numărul maxim de posturi pentru Administraţia Fondului în anul 2008 este de 151, exclusiv preşedintele."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  p. Ministrul mediului
  şi dezvoltării durabile,
  Lucia Ana Varga,
  secretar de stat
  Ministrul muncii,
  familiei şi egalităţii de şanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul economiei
  şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 13 august 2008.
  Nr. 832.
  _________