HOTĂRÎRE Nr. 371 din 28 iulie 1993
privind acordarea, în prima intervenţie, a ajutoarelor umanitare populaţiei sinistrate, ca urmare a unor situaţii excepţionale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 217 din 3 septembrie 1993  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Ajutoarele umanitare de prima intervenţie cu bunuri şi produse din rezervele materiale naţionale se acordă de către Guvern prin Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale.
  În acest scop, potrivit art. 1 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele materiale naţionale, pentru protecţia populaţiei în situaţii excepţionale determinate de calamitati naturale, epidemii, incendii, fenomene sociale sau economice şi conjuncturi externe sunt constituite stocuri de produse agroalimentare, bunuri de uz personal şi colectiv, materiale sanitare şi materiale pentru construit şi reparat locuinţe şi anexe gospodăreşti.


  Articolul 2

  Ajutoarele umanitare acordate în condiţiile prevăzute la art. 1 sunt cu titlu gratuit şi se aproba prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 3

  Solicitarile de ajutoare umanitare pentru populaţia sinistrata se transmit de către prefectii judeţelor afectate de calamitati naturale, la Departamentul pentru Administraţie Publică Locală.


  Articolul 4

  Departamentul pentru Administraţie Publică Locală împreună cu Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale şi, după caz, alte organe abilitate, analizează necesitatea, oportunitatea şi posibilitatea acordării ajutoarelor umanitare solicitate şi fac propuneri corespunzătoare Guvernului pentru aprobarea acestora.


  Articolul 5

  În baza aprobării Guvernului, Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale organizează transportul şi predarea ajutoarelor respective preşedinţilor comisiilor şi comandamentelor de apărare locale din zonele sinistrate, organizate conform prevederilor hotărârilor Guvernului nr. 531/1992 şi nr. 615/1992, pe baza propunerilor înaintate de către prefecţi.


  Articolul 6

  Transportul se efectuează, de regula, pe calea ferată şi cu mijloace auto sau, după caz, şi cu alte mijloace de transport. Modul de suportare a cheltuielilor aferente se stabileşte de Guvern o dată cu aprobarea ajutoarelor umanitare.
  La solicitarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale, Ministerul Transporturilor şi Ministerul Apărării Naţionale vor colabora la transportarea cu operativitate a ajutoarelor în zonele sinistrate.


  Articolul 7

  În termen de 15 zile de la încheierea acţiunii de distribuire a ajutoarelor umanitare, prefectii vor inainta la Departamentul pentru Administraţie Publică Locală şi la Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale rapoarte justificative asupra modului de distribuire a ajutoarelor.


  Articolul 8

  La solicitarea agenţilor economici din zonele sinistrate sau a altor persoane juridice afectate de calamitati naturale, se pot acorda ajutoare materiale şi produse, cu titlu de împrumut sau cu scoaterea definitivă din rezervele naţionale, cu plata, potrivit legii.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  --------------
  Secretar de stat, şeful
  Departamentului pentru
  Administraţie Publică Locală,
  Octav Cozmanca
  Secretar de stat, şeful
  Administraţiei Naţionale a
  Rezervelor Materiale,
  general-maior Constantin Dinca
  ------------