ORDIN nr. 3.755 din 29 mai 2018pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.796/2017 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2017-2018
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 13 iunie 2018
  În baza prevederilor art. 94 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.796/2017 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2017-2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 13 septembrie 2017, se modifică după cum urmează: – Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 7

  Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - nivel 5 de calificare, sesiunea iulie 2018:

  înscrierea candidaților:

  18-22 iunie 2018;

  desfășurarea probei practice:

  25 iunie-2 iulie 2018;

  desfășurarea probei scrise:

  3 iulie 2018;

  comunicarea rezultatelor la proba scrisă:

  4 iulie 2018;

  depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:

  4-5 iulie 2018;

  susținerea proiectului:

  6 și 9 iulie 2018;

  comunicarea rezultatelor finale:

  10 iulie 2018.


  Articolul II

  Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa

  București, 29 mai 2018.
  Nr. 3.755.
  -----