RECTIFICARE nr. 158 din 27 iulie 2020referitoare la Legea nr. 158/2020
EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 3 septembrie 2020
    În cuprinsul Legii nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 29 iulie 2020, se face următoarea rectificare:– la art. VI pct. 9 [cu referire la norma de la art. 49 alin. (6) din Legea nr. 237/2015], în loc de: „... MCR națională respectivă,...“ se va citi: „... MCR noțională respectivă,...“.
    ----