LEGE nr. 99 din 12 aprilie 2013
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 24 din 30 august 2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.12 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 2 septembrie 2011, cu următoarele modificări:
  1. La articolul 20 alineatul (2), litera b) se abrogă.
  2. La articolul 20 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
  "c) cel puţin un membru al consiliului de administraţie sau administratorul unic al societăţii reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să deţină calitatea de evaluator autorizat;".


  Articolul II

  (1) Denumirea "Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România", respectiv "Uniunea" din cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor se înlocuieşte cu denumirea "Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România", respectiv "Asociaţia".
  (2) În cuprinsul celorlalte acte normative în vigoare, denumirea "Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România" se înlocuieşte cu denumirea "Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România".
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU
  Bucureşti, 12 aprilie 2013.
  Nr. 99.
  -------