ORDIN nr. 373 din 28 decembrie 2007
pentru stabilirea Zilei aniversare a Oficiului Român pentru Imigrări
EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2008  Având în vedere importanţa pe care o acordă Uniunea Europeană instituţiei imigrării, la nivel european şi în mod implicit la nivelul statelor membre, necesitatea creării unei culturi instituţionale şi a unei motivaţii în plus de ordin organizaţional a personalului Oficiului Român pentru Imigrări, precum şi data apariţiei primei legi a străinilor - 7 aprilie 1881 -, dată care a fost stabilită ca moment reprezentativ pentru Oficiul Român pentru Imigrări,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,
  ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se stabileşte ziua de 7 aprilie ca zi aniversară a Oficiului Român pentru Imigrări.


  Articolul 2

  Cu ocazia zilei aniversare, Oficiul Român pentru Imigrări poate organiza, în limita fondurilor prevăzute în bugetul propriu, activităţi festive, sesiuni de comunicări ştiinţifice, mese rotunde, lansări de carte, expoziţii, vernisaje şi alte asemenea acţiuni de promovare a rolului şi imaginii instituţiei la nivel naţional şi european.


  Articolul 3

  La data de 7 aprilie a fiecărui an se efectuează avansări la împlinirea stagiului minim, precum şi înaintea împlinirii stagiului minim, pentru poliţiştii din cadrul Oficiului Român pentru Imigrări care îndeplinesc condiţiile legale.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Cristian David
  Bucureşti, 28 decembrie 2007.
  Nr. 373.
  --------