INSTRUCȚIUNE nr. 5.288 din 16 martie 2023privind încetarea stării de alertă epidemiologică determinate de gripă
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 17 martie 2023
  Văzând Referatul Direcției generale sănătate publică și programe de sănătate nr. AR/5.250/2023 și în conformitate cu informările emise de Institutul Național de Sănătate Publică - Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din perioada 13.02.2023-05.03.2023, din care rezultă faptul că la nivel național riscul epidemiologic și numărul cazurilor de îmbolnăviri de gripă se află într-o evoluție descendentă,
  în temeiul art. 2 alin. (6) și al art. 5 lit. i) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite prezenta instrucțiune.

  Articolul 1

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei instrucțiuni, starea de alertă epidemiologică determinată de gripă încetează.


  Articolul 2

  Instrucțiunea ministrului sănătății nr. 161/2023 privind instituirea stării de alertă epidemiologică determinate de gripă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 5 ianuarie 2023, se abrogă.


  Articolul 3

  Prezenta instrucțiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila

  București, 16 martie 2023.
  Nr. 5.288.
  -----