ORDIN nr. 163 din 17 octombrie 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 1 noiembrie 2016
  Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 92/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției afaceri europene și relații internaționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 25 iunie 2014, se abrogă.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul afacerilor interne,
  Ioan Buda,
  secretar de stat

  București, 17 octombrie 2016.
  Nr. 163.

  Anexa

  REGULAMENT
  de organizare și funcționare a Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale