ORDONANŢĂ nr. 1 din 23 ianuarie 2008
pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 24 ianuarie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VI din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul I

  Termenul prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie 2009 inclusiv.


  Articolul II

  Termenul final de solicitare a preschimbării certificatelor doveditoare ale calităţii de revoluţionar şi de depunere a documentelor solicitate pentru completarea dosarelor de preschimbare a certificatelor de revoluţionar, în vederea îndeplinirii condiţiilor stabilite prin lege, este 31 decembrie 2008.


  Articolul III

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretariatul de Stat pentru
  Problemele Revoluţionarilor
  din Decembrie 1989,
  Puiu Nicolae Fesan,
  secretar de stat
  Bucureşti, 23 ianuarie 2008.
  Nr. 1.
  -------------