NORMĂ din 22 octombrie 2004cu privire la natura, conținutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea și transportul produsului "Mazăre rehidratată, în conservă"
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 9 mai 2005 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 771/1.473/324/2004 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 9 mai 2005.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prezenta normă prevede cerințele minime de siguranță alimentară, igienă alimentară, calitate și identificare a produsului, care trebuiesc respectate la fabricarea și/sau comercializarea mazărei rehidratate în conservă, pe teritoriul României, pentru a putea garanta că aceasta nu prezintă nici un risc pentru consumul uman și este prezentată corect, conform principiilor de bază privind protecția consumatorului.


  Articolul 2

  Reglementările prezentei norme nu se aplică produselor preparate în gospodării individuale pentru consumul propriu și nici produselor care sunt în tranzit sau care sunt depozitate temporar ca bunuri care tranzitează țara, dacă nu prezintă un pericol pentru sănătatea umană sau pentru mediu.


  Articolul 3

  Prevederile art. 4, 5, 8 și 11 nu se aplică produselor fabricate și/sau comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori care sunt fabricate în mod legal într-un stat semnatar al acordului privind Spațiul Economic European, cu condiția ca cerințele aplicabile acestui produs în statul respectiv să asigure un nivel de protecție echivalent cu cel prevăzut în prezenta normă.
  (la 22-08-2006, Articolul 3 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 341 din 24 mai 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 22 august 2006 )


  Capitolul II Natură. Conținut

  Articolul 4

  "Mazăre rehidratată, în conservă" este denumirea de produs finit fabricat în scopul vânzării, dată în general alimentelor preparate din boabe de mazăre din specia Pisum sativum L. din care se exclud subspeciile macrocarpum, deshidratate, care sunt rehidratate înaintea conservării, conservate în apă în care se poate adaugă unul sau mai multe din ingredientele specificate în anexa nr. 1 la prezenta normă, introduse în ambalaje care se închid ermetic, supuse unui tratament termic înainte sau după introducerea lor în ambalaj, pentru a împiedica alterarea lor.


  Articolul 5

  Denumirea sub care se vinde produsul trebuie să indice corect natura alimentului și pentru aceasta trebuie să includă cel puțin următoarele informații:(1) denumirea materiei prime: "mazăre rehidratată";(2) denumirea soiului și/sau culorii pentru boabele care nu au culoarea verde, ex. "mazăre brună" sau "mazăre galbenă";(3) denumirea ingredientului care conferă produsului o aromă sau caracteristică specifică, ex. "în saramură", "în sos de unt" sau "cu unt";(4) în denumirea acestor produse se interzic denumirile "verde" sau "de grădină" care sunt utilizate la fabricarea produselor similare din mazăre proaspătă sau congelată.


  Capitolul III Fabricarea

  Articolul 6

  Alimentul "Mazăre rehidratată în conservă", definit și descris în prezenta normă, trebuie să fie sănătos, salubru, corespunzător pentru consumul uman, preparat din materii prime și auxiliare sănătoase, fabricat și ambalat în condiții de igienă impuse de reglementările în vigoare.


  Articolul 7

  Materia primă folosită la fabricarea mazărei în conservă, este mazărea uscată, rehidratată prin imersare în apă. Boabele trebuie să fie curate, sănătoase, întregi, din soiuri de mazăre verde, să îndeplinească cerințele de calitate și siguranță alimentară pentru legume proaspete prevăzute de reglementările în vigoare.


  Articolul 8

  Ingredientele utilizate la fabricarea mazărei rehidratate în conservă, trebuie să îndeplinească cerințele specificate în anexa nr. 1 la prezenta normă, să corespundă reglementărilor în vigoare și să nu depășească limitele maxim admise.


  Articolul 9

  Lichidul sau mediul în care este conservată mazărea rehidratată trebuie să îndeplinească cerințele de calitate și siguranța alimentară prevăzute de reglementările în vigoare.


  Articolul 10

  Spațiile în care se fabrică mazărea rehidratată în conservă, incluzând instalațiile și echipamentele aferente, trebuie să îndeplinească cerințele de igienă alimentară, iar personalul să îndeplinească cerințele de sănătate și calificare, stabilite prin reglementările în vigoare.


  Capitolul IV Calitate. Siguranță alimentară

  Articolul 11

  Mazărea rehidratată în conservă trebuie să îndeplinească cerințele organoleptice și fizico-chimice prevăzute în anexa nr. 2, respectiv anexa nr. 3, la prezenta normă. Produsele care nu îndeplinesc aceste cerințe nu pot fi denumite și descrise conform prevederilor prezentei norme.


  Articolul 12

  Prezența în produsul finit a microorganismelor, paraziților și substanțelor generate de microorganisme trebuie să nu depășească limitele maxim admise prevăzute de reglementările în vigoare.


  Articolul 13

  Se interzice fabricarea și comercializarea mazărei rehidratate în conservă care conține cantități de contaminanți și reziduuri pesticide peste limitele maxim admise prevăzute prin reglementările în vigoare.


  Capitolul V Ambalare, etichetare, marcare, depozitare și transport

  Articolul 14

  Ambalajele care intră în contact direct cu alimentul definit prin prezenta normă, trebuie să fie confecționate din materiale care îndeplinesc cerințele prevăzute de reglementările în vigoare.


  Articolul 15

  Ambalajele de transport trebuie să asigure integritatea produsului, să fie curate, uscate, în stare bună. Aceste ambalaje pot fi confecționate din lemn, carton, folie termocontractibilă, sau alte materiale care trebuie să corespundă normelor igienico-sanitare pentru alimente, în vigoare.


  Articolul 16

  Etichetarea și marcarea produselor finite trebuie să se facă cu respectarea reglementărilor în vigoare privind etichetarea alimentelor, înscrierea tuturor informațiilor necesare, astfel încât consumatorul să fie informat corect la momentul cumpărării și trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:(1) denumirea sub care este vândut alimentul, conform Art. 4 și Art. 5 din prezenta normă;(2) cantitatea netă;(3) cantitatea netă fără lichid;(4) lista ingredientelor;(5) menționarea tratamentului termic;(6) condițiile de depozitare, atunci când acestea necesită indicații speciale;
  (la 22-08-2006, Punctul (6) din Articolul 16, Capitolul V a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 341 din 24 mai 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 22 august 2006 )
  (7) data durabilității minimale se înscrie sub forma "a se consuma, de preferință, înainte de ...." cu menționarea lunii și anului(8) "o mențiune care să permită identificarea lotului" (această mențiune nu este obligatorie în cazul în care data durabilității minimale este indicată prin menționarea clară și necodificată cel puțin a zilei și lunii, în această ordine);(9) numele și adresa producătorului, sau ale ambalatorului, sau ale distribuitorului sau ale importatorului;(10) țara de origine a produsului.


  Articolul 17

  Pentru produsele care se comercializează pe teritoriul României informațiile de pe etichete trebuie să fie înscrise în limba română, indiferent de țara producătoare, fără a exclude însă prezentarea lor în alte limbi.


  Articolul 18

  Depozitarea produsului definit în prezenta normă se face în încăperi curate, aerisite, ferite de razele solare sau îngheț și cu respectarea condițiilor impuse de producător.
  (la 22-08-2006, Articolul 18 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 341 din 24 mai 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 22 august 2006 )


  Articolul 19

  Transportul produsului "Mazăre rehidratată în conservă" trebuie să se facă cu vehicule curate, acoperite, în condiții care să asigure integritatea ambalajelor, menținerea calității produselor și protecția contra razelor solare sau a înghețului.


  Articolul 20

  Fiecare transport de mazăre rehidratată în conservă trebuie să fie însoțit de documente care să ateste originea, proveniența și securitatea alimentară a produsului.


  Capitolul VI Dispoziții finale

  Articolul 21

  Anexele nr. 1 până la nr. 3 inclusiv fac parte integrantă din prezenta normă.


  Anexa nr. 1

  la normă
  Ingrediente. Limite admise

  Ingredientul

  Limita admisă

  Mazăre rehidratată

  Conform anexa nr. 3

  Apă

  În cantități fixate prin tehnologia de fabricație

  Sare

  Zaharuri: zaharoză, dextroză, sirop de zahăr invertit, sirop de glucoză și fructoză.

  Plante aromatice, sucuri de legume (lăptucă, ceapă, morcov etc.);

  Legume simple sau în amestec (lăptucă, ceapă, morcovi, bucăți de ardei verde sau roșu)

  max. 15% m/m din cantitatea netă fără lichid

  Coloranți:

  max. 200 mg/kg singuri sau în amestec, din cantitatea netă a produsului din recipient

  (a)

  tartrazină (E102),

  (b)

  albastru brilliant (E133),

  (c)

  verde S (E142)

  Agenți de întărire - clorură de calciu (E509), lactat de calciu (E327), gluconat de calciu (E578); agenții de întărire nu vor fi utilizați simultan cu agenții de înmuiere.

  max. 350 mg/kg produs, exprimat în Ca, singuri sau în amestec

  Corectori de aciditate la operația de înmuiere - carbonați de sodiu (E500), citrat de sodiu (E331); agenții de înmuiere nu vor fi utilizați simultan cu agenții de întărire.

  max. 150 mg/kg produs, exprimat în Na, singuri sau în amestec

  Arome naturale sau identic naturale.

  În cantități fixate prin tehnologia de fabricație


  Anexa nr. 2

  la normă
  Cerințe organoleptice

  Caracteristica

  Condițiile de admisibilitate

  Aspectul exterior al recipientului

  Curat, ermetic închis, nebombat, să nu prezinte fisuri, să nu prezinte pete de rugină la exteriorul sau în interiorul recipientelor ori pelicula de lac desprinsă de pe interiorul cutiei, cu eticheta curată, vizibil imprimată cu toate elementele de identificare, lipită simetric în planul recipientului; la cutiile metalice se admit ușoare deformări la corp dar nu la falț.

  Aspectul conținutului

  (1)

  Culoare

  (1)

  Caracteristică soiului, tipului de conservare și sortimentului fabricat.

  (2)

  Gust și miros

  (2)

  Gustul și mirosul trebuie să fie plăcute, caracteristic sortimentului fabricat și ingredientelor folosite, fără gust și miros străin.

  (3)

  Textură

  (3)

  Boabele de mazăre trebuie să prezinte o textură satisfăcătoare: să fie fragede și să prezinte grad de maturitate uniform.

  (4)

  Lichidul de conservare

  (4)

  Lichidul de conservare trebuie să aibă o consistență care să-i permită separarea de boabele de mazăre la temperatura de 20°C. Lichidul de conservare trebuie să fie limpede sau ușor opalescent în cazul conservelor de mazăre deshidratată în apă, cu sau fără adaos de sare, se admite prezența unui sediment slab.

  (5)

  Defecte admise:

  a)

  Boabe ușor pătate;

  (a)

  max. 10% (m/m) din cantitatea netă fără lichid

  b)

  Boabe foarte pătate;

  (b)

  max. 2% (m/m) din cantitatea netă fără lichid

  c)

  Fragmente de boabe: cotiledoane separate, cotiledoane zdrobite, coji detașate etc.;

  (c)

  max. 10% (m/m) din cantitatea netă fără lichid

  d)

  Materii vegetale străine: cozi, frunze sau păstăi de mazăre verde, etc.;

  (d)

  max. 0,5% (m/m) din cantitatea netă fără lichid

  Total defecte (a, b, c, d)

  max . 15% (m/m) din cantitatea netă fără lichid.

  Acceptarea lotului
  Orice recipient de "Mazăre rehidratată, în conservă" care nu îndeplinește condițiile de calitate enumerate în anexa nr. 2, este considerat necorespunzător.
  Un lot de mazăre rehidratată în conservă va fi considerat corespunzător dacă numărul recipientelor "necorespunzătoare" nu depășește criteriul de acceptare (c) al planului de eșantionare specific, prezentat în "Planurile de eșantionare pentru produse alimentare preambalate" Nivel de Calitate Acceptabil NCA = 6,5, din Codex Alimentarius.


  Anexa nr. 3

  la normă
  Cerințe fizico-chimice

  Denumirea caracteristicii

  Condiții de admisibilitate

  Metode de analiză

  Cantitatea de boabe de mazăre rehidratată conținută într-un recipient cu produs, sau cantitatea netă fără lichid (în kg/kg)

  minim 60%

  Calculată ca procent din greutatea volumului de apă distilată conținută de recipientul complet umplut și închis, măsurată la temperatura de 20°C.

  Gradul de umplere admis pentru un recipient cu produs (inclusiv lichidul în care sunt conservate)^1)

  minim 90%

  Calculat ca procent din volumul de apă distilată conținut de recipientul complet umplut și închis, măsurat la temperatura de 20°C.

  Conținutul în substanță uscată al produsului.

  minim 19,5%

  Calculat ca procent din greutatea volumului de apă distilată conținută de recipientul complet umplut și închis, măsurată la temperatura de 20°C.

  *1) În cazul produselor ambalate în recipiente de sticlă, volumul de apă distilată conținută de recipientul complet umplut și închis, măsurată la temperatura de 20°C, diminuează cu 20 mililitri.
  Acceptarea lotului
  Un recipient care nu îndeplinește cerințele minime pentru gradul de umplere se consideră necorespunzător.(1) Un lot de "Mazăre rehidratată, în conservă" va fi acceptat din punct de vedere calitativ dacă numărul recipientelor "necorespunzătoare" nu depășește criteriul de acceptare (c) al planului de eșantionare specific, prezentat în "Planurile de eșantionare pentru produse alimentare preambalate", Nivel de Calitate Acceptabil NCA = 6,5, din Codex Alimentarius.(2) La verificarea prin metoda conținutului minim de boabe de mazăre rehidratată în recipient, după îndepărtarea lichidului (cantitatea netă fără lichid) se consideră că lotul corespunde cerințelor, dacă greutatea medie a conținutului tuturor recipientelor examinate nu este mai mică decât valoarea minimă cerută, cu condiția ca nici un recipient să nu prezinte o valoare exagerat de mică.

  -----