HOTĂRÂRE nr. 3/H din 3 octombrie 2019privind interpretarea prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României
EMITENT
 • BIROUL ELECTORAL CENTRAL PENTRU ALEGEREA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI DIN ANUL 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 7 octombrie 2019
  Având în vedere dispozițiile art. 17, art. 36 alin. (1) și art. 81 alin. (1) din Constituția României, republicată,
  observând prevederile art. 21 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora secțiile de votare din țară rămân fixe, cu excepția modificărilor ce necesită actualizarea, ceea ce înseamnă, a contrario, că secțiile de votare din străinătate nu sunt supuse aceluiași regim juridic,
  ținând cont de prevederile art. 10 și art. 43 alin. (13) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 23 și 86 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, care impun luarea în considerare a condițiilor specifice de organizare a secțiilor de votare din străinătate,
  constatând că, în contextul utilizării de către legiuitor a unor noțiuni precum „sediu al secției de votare“ și „local de vot“, sintagma „aceleași secții de votare“ prevăzută de textul art. 54 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 poate ridica probleme de ordin practic în identificarea unor imobile care să funcționeze ca secții de votare în străinătate pe parcursul a 6 zile de votare aferente celor două tururi de scrutin,
  observând că o interpretare restrictivă a textului art. 54 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 ar exclude situații justificate din punct de vedere obiectiv care pot apărea în practică privind necesitatea schimbării sediului unei secții de votare pentru al doilea tur de scrutin, cu consecința împiedicării exercitării dreptului la vot al cetățenilor români în străinătate și a nesocotirii exigențelor art. 36 alin. (1) și art. 81 alin. (1) din Constituție,
  în temeiul art. 17 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  Biroul Electoral Central hotărăște:

  Articolul 1

  În interpretarea art. 54 alin. (1) coroborat cu art. 10 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 21 alin. (1) și art. 23 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, în situații justificate din punct de vedere obiectiv, sediile secțiilor de votare din străinătate utilizate la al doilea tur pentru alegerea Președintelui României pot fi diferite față de cele folosite la primul tur de scrutin, sub condiția asigurării accesibilității și publicității acestora.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Biroului Electoral Central,
  Adina-Georgeta Nicolae

  București, 3 octombrie 2019.
  Nr. 3/H.
  -----