LEGE nr. 78 din 5 aprilie 2013
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 10 aprilie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61 din 29 iunie 2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 30 iunie 2011, cu următoarea modificăre:
  - În anexă, litera c) a articolului 3 va avea următorul cuprins:
  "c) furnizarea de servicii aeroportuare auxiliare transportului aerian."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI
  DEPUTAŢILOR
  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENŢIU
  ANTONESCU
  Bucureşti, 5 aprilie 2013.
  Nr. 78.
  _________