HOTĂRÂRE nr. 745 din 11 iulie 2007 (*actualizată*)
pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice
(actualizată până la data de 1 iunie 2013*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • --------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 iunie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 440 din 9 septembrie 2008; ORDINUL nr. 132 din 16 aprilie 2009; ORDINUL nr. 367 din 11 iulie 2011; ORDINUL nr. 236 din 21 mai 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ──────────────
  Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul economiei
  şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 11 iulie 2007.
  Nr. 745.

  Anexă

  REGULAMENT 11/07/2007