ORDIN nr. 5.349 din 7 septembrie 2011privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Școala după școală”
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 20 octombrie 2011
  În temeiul art. 58 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011,
  în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,
  ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia de organizare a Programului "Școala după școală", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, relația cu Parlamentul și partenerii sociali și Direcția generală economic, finanțe, resurse umane duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației, cercetării,
  tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu

  București, 7 septembrie 2011.
  Nr. 5.349.


  Anexă

  METODOLOGIE
  de organizare a Programului „Școala după școală”