HOTĂRÂRE nr. 28 din 7 martie 2016privind modificarea hotărârilor Senatului nr. 44/2011, 4/2012, 36/2012, 43/2012, 3/2013 și 47/2013
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 10 martie 2016
  Având în vedere scrisoarea Consiliului Superior al Magistraturii prin care solicită rectificarea hotărârilor Senatului nr. 44/2011, 4/2012, 36/2012, 3/2013 și 47/2013 cu privire la durata mandatelor membrilor Consiliului Superior al Magistraturii validați prin aceste hotărâri,
  având în vedere scrisoarea Consiliului Superior al Magistraturii prin care solicită rectificarea Hotărârii Senatului nr. 43/2012 cu privire la durata mandatului doamnei Daniela Ciochină, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentant al societății civile,
  în temeiul prevederilor art. 133 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  observând dispozițiile art. 59 și ale art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  Senatul adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Articolul unic al Hotărârii Senatului nr. 44/2011 privind validarea unor magistrați aleși ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 8 septembrie 2011, se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul UNIC

  Se validează doamna judecător Mona Maria Pivniceru, doamna judecător Alina Nicoleta Ghica și doamna procuror Florentina Gavadia ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, pentru un mandat de 6 ani.


  Articolul II

  Articolul unic al Hotărârii Senatului nr. 4/2012 privind validarea unui magistrat ales ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 3 aprilie 2012, se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul UNIC

  Se validează domnul procuror Bogdan Gabor ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, pentru un mandat de 6 ani.


  Articolul III

  Articolul unic al Hotărârii Senatului nr. 36/2012 privind validarea unor magistrați aleși ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 10 octombrie 2012, se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul UNIC

  Se validează domnul procuror Gheorghe Muscalu și doamna judecător Mona-Lisa Neagoe ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, pentru un mandat de 6 ani.


  Articolul IV

  Articolul unic al Hotărârii Senatului nr. 43/2012 privind alegerea unui membru în Consiliul Superior al Magistraturii ca reprezentant al societății civile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 20 noiembrie 2012, se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul UNIC

  Senatul o alege, în calitate de reprezentant al societății civile în Consiliul Superior al Magistraturii, pe doamna Ciochină Daniela, pentru un mandat de 6 ani.


  Articolul V

  Articolul unic al Hotărârii Senatului nr. 3/2013 privind validarea unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 28 ianuarie 2013, se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul UNIC

  Senatul îl validează în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii pe domnul judecător Adrian Bordea, ca urmare a încetării calității de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, prin demisie, a doamnei judecător Mona-Maria Pivniceru, pentru un mandat de 6 ani.


  Articolul VI

  Articolul unic al Hotărârii Senatului nr. 47/2013 privind validarea unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 28 iunie 2013, se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul UNIC

  Senatul o validează în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii pe doamna procuror Luminița Palade, pentru un mandat de 6 ani, ca urmare a încetării calității de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, prin demisie, a domnului procuror George Bălan.

  Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 7 martie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  IOAN CHELARU

  București, 7 martie 2016.
  Nr. 28.
  ----