HOTĂRÂRE nr. 925 din 20 noiembrie 1995pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 11 decembrie 1995
  Guvernul României hotărăște:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Specialiștii cu activitate în construcții, atestați conform Hotărârii Guvernului nr. 731/1991, își păstrează calitatea de specialiști atestați și după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului va elabora Indrumatorul pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții, care va fi aprobat prin ordin al ministrului.


  Articolul 4

  Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.


  Articolul 5

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 731/1991 privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții, Hotărârea Guvernului nr. 143/1992 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 731/1991 și orice alte prevederi contrare.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice
  și amenajării teritoriului,
  Marin Cristea
  Ministru de stat, ministrul finanțelor,
  Florin Georgescu
  Ministru de stat, ministrul muncii și
  protecției sociale,
  Dan Mircea Popescu


  ANEXĂ

  REGULAMENT
  de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor,
  a execuției lucrărilor și a construcțiilor