ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 18 septembrie 1998
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. VI alin. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 22 septembrie 1998  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul UNIC

  Termenul prevăzut la art. VI alin. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 27 iunie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 195/1997, se proroga până la data de 30 iunie 1999.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat,
  ministrul justiţiei,
  Valeriu Stoica
  Ministrul industriei şi comerţului,
  Radu Berceanu
  ----------