HOTĂRÂRE nr. 972 din 21 decembrie 2016pentru aprobarea planurilor de management al riscului la inundații aferent celor 11 administrații bazinale de apă și fluviului Dunărea de pe teritoriul României
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 7 februarie 2017
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 76^4 alin. (1^1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă planurile de management al riscului la inundații aferente celor 11 administrații bazinale de apă și fluviului Dunărea de pe teritoriul României, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă
  *)Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.

  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Cristiana Pașca Palmer
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri,
  Costin Grigore Borc
  Ministrul transporturilor,
  Petru Sorin Bușe
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Achim Irimescu
  Ministrul energiei,
  Victor Vlad Grigorescu
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Ministrul afacerilor interne,
  Ioan-Dragoș Tudorache
  Ministrul afacerilor externe,
  Lazăr Comănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Ministrul fondurilor europene,
  Dragoș Cristian Dinu
  Ministrul culturii,
  Corina Șuteu

  București, 21 decembrie 2016.
  Nr. 972.

  ANEXĂ

  PLAN DE MANAGEMENT
  al riscului la inundații - Administrația Bazinală de Apă Someș - Tisa

  PLAN DE MANAGEMENT
  al riscului la inundații - Administrația Bazinală de Apă Crișuri

  PLAN DE MANAGEMENT
  al riscului la inundații - Administrația Bazinală de Apă Mureș

  PLAN DE MANAGEMENT
  al riscului la inundații Administrația Bazinală de Apă Banat

  ----