ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 210 din 27 noiembrie 2020pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1193 din 8 decembrie 2020
  Având în vedere evoluția epidemiei determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivel mondial și declararea „pandemiei“ de către Organizația Mondială a Sănătății la data de 11 martie 2020,
  luând în considerare prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și ale Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, potrivit căruia s-a prelungit cu 30 de zile starea de urgență și prin care se mențin măsurile dispuse prin actele emise pentru punerea în executare a Decretului nr. 195/2020, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, prin care a fost instituită starea de alertă pe teritoriul României,
  având în vedere necesitatea luării unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile adoptate pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației,
  ținând cont de evoluția situației epidemiologice la nivel național, evoluție ce reclamă acțiuni concrete în sensul diminuării efectelor negative determinate de limitarea sau întreruperea activităților socioeconomice,
  pentru diminuarea riscurilor privind blocarea activității întreprinderilor mici și mijlocii pe perioada în care se manifestă efectele pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2 și pierderea locurilor de muncă pentru salariații din domeniile de activitate afectate de epidemie,
  ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, ar putea aduce prejudicii bugetului de stat ca urmare a încetării activității unor operatori economici,
  dat fiind faptul că aspectele indicate vizează interesul public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, care impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  ARTICOL UNIC

  Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 23

  Vânzările de soldare se pot efectua numai în cursul a două perioade pe an, cu o durată maximă de câte 45 de zile fiecare, cu condiția ca produsele propuse pentru soldare să fie oferite spre vânzare în mod obișnuit înaintea acestei date.
  2. Articolul 24 se abrogă.3. Articolul 26 se abrogă.4. La articolul 27, alineatul (2) se abrogă.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Daniela Nicolescu,
  secretar de stat
  p. Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,
  Valentina Veronica Mitran Piticu
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu

  București, 27 noiembrie 2020.
  Nr. 210.