ORDIN nr. 47 din 21 iulie 2003
pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcţiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
 • Nr. 47 din 21 iulie 2003
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Nr. 1.203 din 30 iulie
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Nr. 509 din 13 august 2003
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 29 august 2003  În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii petrolului nr. 134/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 463/2001,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, al Hotărârii Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi al Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,
  ministrul economiei şi comerţului, ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului şi ministrul administraţiei şi internelor emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcţiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul economiei
  şi comerţului,
  Mihai Berinde,
  secretar de stat
  p. Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Ileana Tureanu,
  secretar de stat
  Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Ioan Rus


  Anexă

  PROCEDURA 21/07/2003