LEGE nr. 550 din 17 octombrie 2001
privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 172/2000 pentru completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 25 octombrie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 172 din 19 octombrie 2000 pentru completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 27 octombrie 2000, cu următoarele modificări:
  1. La punctul 1 articolul 2, literele c) şi e) ale alineatului (2) vor avea următorul cuprins:
  "c) au intrat în ţara în scop de afaceri şi solicita angajarea la propria firma;
  .....................................................................
  e) sunt membri de familie - soţ, sotie, copii - ai cetăţenilor români cu domiciliul în România;"
  2. La punctul 1 articolul 2, după litera e) a alineatului (2) se introduce litera f) cu următorul cuprins:
  "f) alte situaţii reglementate prin lege."
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  GHEORGHE BUZATU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI
  DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  ------------