HOTĂRÂRE nr. 877 din 18 august 2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 28 septembrie 2010 Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. 51 din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020:
  Articolul 51
  Abrogare
  (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 28 septembrie 2010, cu modificările ulterioare, cu excepția anexelor nr. 4, 5, 7 și 9, care se aplică până la data publicării actelor de punere în aplicare corespunzătoare, stabilite de Comisia Europeană, prevăzute la art. 7 alin. (5), art. 9 alin. (4), art. 14 alin. (10) și art. 15 alin. (9) din Directiva (UE) 2016/797.
  (2) Ori de câte ori într-un act normativ anterior se face trimitere la Hotărârea Guvernului nr. 877/2010, cu modificările ulterioare, trimiterea se va considera făcută la dispozițiile corespunzătoare din prezenta hotărâre.

  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Capitolul I Abrogat
  (la 13-02-2020, Capitolul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Articolul 1

  Abrogat.
  (la 13-02-2020, Articolul 1 din Capitolul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Articolul 2

  Abrogat.
  (la 13-02-2020, Articolul 2 din Capitolul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Articolul 3

  Abrogat.
  (la 13-02-2020, Articolul 3 din Capitolul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Articolul 4

  Abrogat.
  (la 13-02-2020, Articolul 4 din Capitolul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Capitolul II Abrogat
  (la 13-02-2020, Capitolul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Articolul 5

  Abrogat.
  (la 13-02-2020, Articolul 5 din Capitolul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Articolul 6

  Abrogat.
  (la 13-02-2020, Articolul 6 din Capitolul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Articolul 7

  Abrogat.
  (la 13-02-2020, Articolul 7 din Capitolul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Articolul 8

  Abrogat.
  (la 13-02-2020, Articolul 8 din Capitolul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Articolul 9

  Abrogat.
  (la 13-02-2020, Articolul 9 din Capitolul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Capitolul III Abrogat
  (la 13-02-2020, Capitolul III a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Articolul 10

  Abrogat.
  (la 13-02-2020, Articolul 10 din Capitolul III a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Articolul 11

  Abrogat.
  (la 13-02-2020, Articolul 11 din Capitolul III a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Articolul 12

  Abrogat.
  (la 13-02-2020, Articolul 12 din Capitolul III a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Articolul 13

  Abrogat.
  (la 13-02-2020, Articolul 13 din Capitolul III a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Articolul 14

  Abrogat.
  (la 13-02-2020, Articolul 14 din Capitolul III a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Capitolul IV Abrogat
  (la 13-02-2020, Capitolul VIII a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Articolul 15

  Abrogat.
  (la 13-02-2020, Articolul 15 din Capitolul IV a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Articolul 16

  Abrogat.
  (la 13-02-2020, Articolul 16 din Capitolul IV a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Articolul 17

  Abrogat.
  (la 13-02-2020, Articolul 17 din Capitolul IV a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Articolul 18

  Abrogat.
  (la 13-02-2020, Articolul 18 din Capitolul IV a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Articolul 19

  Abrogat.
  (la 13-02-2020, Articolul 19 din Capitolul IV a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Articolul 20

  Abrogat.
  (la 13-02-2020, Articolul 20 din Capitolul IV a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Capitolul V Abrogat

  Articolul 21

  Abrogat.
  (la 13-02-2020, Articolul 21 din Capitolul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Articolul 22

  Abrogat.
  (la 13-02-2020, Articolul 22 din Capitolul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Articolul 23

  Abrogat.
  (la 13-02-2020, Articolul 23 din Capitolul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Articolul 24

  Abrogat.
  (la 13-02-2020, Articolul 24 din Capitolul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Articolul 25

  Abrogat.
  (la 13-02-2020, Articolul 25 din Capitolul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Articolul 26

  Abrogat.
  (la 13-02-2020, Articolul 26 din Capitolul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Articolul 27

  Abrogat.
  (la 13-02-2020, Articolul 27 din Capitolul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Capitolul VI Abrogat
  (la 13-02-2020, Capitolul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Articolul 28

  Abrogat.
  (la 13-02-2020, Articolul 28 din Capitolul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Capitolul VII Abrogat
  (la 13-02-2020, Capitolul VII a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Articolul 29

  Abrogat.
  (la 13-02-2020, Articolul 29 din Capitolul VII a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Articolul 30

  Abrogat.
  (la 13-02-2020, Articolul 30 din Capitolul VII a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Articolul 31

  Abrogat.
  (la 13-02-2020, Articolul 31 din Capitolul VII a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Articolul 32

  Abrogat.
  (la 13-02-2020, Articolul 32 din Capitolul VII a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Capitolul VIII Abrogat
  (la 13-02-2020, Capitolul VIII a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Articolul 33

  Abrogat.
  (la 13-02-2020, Articolul 33 din Capitolul VIII a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Capitolul IX Abrogat
  (la 13-02-2020, Capitolul IX a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Articolul 34

  Abrogat.
  (la 13-02-2020, Articolul 34 din Capitolul IX a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Articolul 35

  Abrogat.
  (la 13-02-2020, Articolul 35 din Capitolul IX a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )

  Abrogată
  (la 13-02-2020, Mențiunea cu privire la transpunerea directivelor europene a fost abrogată de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Radu Mircea Berceanu
  Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
  Bogdan Mănoiu

  București, 18 august 2010.
  Nr. 877.

  Anexa nr. 1

  Abrogată.
  (la 13-02-2020, Anexa nr. 1 a fost abrogată de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Anexa nr. 2

  Abrogată.
  (la 13-02-2020, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Anexa nr. 3

  Abrogată.
  (la 13-02-2020, Anexa nr. 3 a fost abrogată de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Anexa nr. 4

  DECLARAȚIA "CE" DE CONFORMITATE ȘI APTITUDINI DE UTILIZARE
  A CONSTITUENȚILOR DE INTEROPERABILITATE1. Constituenții de interoperabilitate
  Declarația "CE" se aplică constituenților de interoperabilitate implicați în interoperabilitatea sistemului feroviar, astfel cum se prevede la art. 3 din hotărâre. Acești constituenți de interoperabilitate pot fi:1.1. Constituenți cu utilizare multiplă
  Aceștia sunt constituenți care nu sunt specifici sistemului feroviar și pot fi folosiți ca atare în alte domenii.
  1.2. Constituenți cu utilizare multiplă având caracteristici specifice
  Aceștia sunt constituenți care nu sunt specifici ca atare sistemului feroviar, dar care trebuie să dispună de niveluri de performanță specifice atunci când sunt folosiți în domeniul feroviar.
  1.3. Constituenți specifici
  Acești constituenți sunt specifici aplicațiilor feroviare.
  2. Domeniul de aplicare
  Sub incidența declarației "CE" intră:– evaluarea de către unul sau mai multe organisme autorizate a conformității intrinseci a unui constituent de interoperabilitate, analizat în mod izolat, în raport cu specificațiile tehnice pe care trebuie să le respecte;– evaluarea/aprecierea de către unul sau mai multe organisme autorizate a eligibilității pentru utilizarea propusă a unui constituent de interoperabilitate, analizat în mediul său feroviar și, în special în cazurile în care sunt implicate interfețe, în raport cu specificațiile tehnice, îndeosebi cu cele de natură funcțională, care urmează a fi verificate.
  Procedurile de evaluare puse în aplicare de către organismele autorizate în etapele de proiectare și de producție vor utiliza modulele definite în Decizia 93/465/CEE a Consiliului din 22 iulie 1993 privind modulele diverselor faze ale procedurilor de evaluare a conformității și normele de aplicare și utilizare a mărcii de conformitate CE, care sunt propuse spre a fi utilizate în cadrul directivelor de armonizare tehnică, în conformitate cu condițiile prevăzute în STI.
  3. Conținutul declarației "CE"
  Declarația de conformitate sau aptitudini de utilizare "CE" și documentele însoțitoare trebuie să fie datate și semnate.
  Declarația se redactează în aceeași limbă ca și instrucțiunile și trebuie să conțină următoarele:– trimiterile la directivă;– denumirea și adresa producătorului sau ale reprezentantului său autorizat cu sediul în Uniunea Europeană: se vor indica denumirea comercială și adresa completă; în cazul reprezentantului autorizat, se va indica și denumirea comercială a producătorului;– descrierea elementului constitutiv de interoperabilitate (origine, tipul etc.);– descrierea procedurii utilizate pentru declararea conformității sau a aptitudinilor de utilizare (art. 13 din hotărâre);– toate prescripțiile relevante pe care trebuie să le îndeplinească constituentul de interoperabilitate și, în special, condițiile de utilizare;– denumirea și adresa organismului sau a organismelor autorizat/autorizate implicat/implicate în procedura urmată în privința conformității sau a aptitudinilor de utilizare și data certificatului de verificare, împreună cu durata și condițiile de valabilitate ale certificatului, atunci când este cazul;– trimitere la specificațiile europene, atunci când este cazul;– identificarea semnatarului împuternicit să angajeze producătorul sau pe reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană.
  Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. 51 din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020:
  Articolul 51
  Abrogare
  (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 28 septembrie 2010, cu modificările ulterioare, cu excepția anexelor nr. 4, 5, 7 și 9, care se aplică până la data publicării actelor de punere în aplicare corespunzătoare, stabilite de Comisia Europeană, prevăzute la art. 7 alin. (5), art. 9 alin. (4), art. 14 alin. (10) și art. 15 alin. (9) din Directiva (UE) 2016/797.
  (2) Ori de câte ori într-un act normativ anterior se face trimitere la Hotărârea Guvernului nr. 877/2010, cu modificările ulterioare, trimiterea se va considera făcută la dispozițiile corespunzătoare din prezenta hotărâre.


  Anexa nr. 5

  DECLARAȚIA DE VERIFICARE "CE" A SUBSISTEMELOR1. Declarația de verificare "CE" a subsistemelor
  Declarația de verificare "CE" a unui subsistem este o declarație efectuată de către "solicitant" în sensul art. 18 din hotărâre, în care acesta declară pe răspunderea sa exclusivă că subsistemul în cauză, care a fost supus procedurilor de verificare relevante, respectă cerințele din legislația relevantă a Uniunii Europene, inclusiv orice norme naționale relevante.
  Declarația de verificare "CE" și documentele însoțitoare trebuie să fie datate și semnate.
  Declarația de verificare "CE" trebuie să se bazeze pe informațiile rezultate în urma procedurii de verificare "CE" pentru subsisteme, prevăzută în anexa nr. 6 la hotărâre. Declarația trebuie să fie întocmită în aceeași limbă ca și dosarul tehnic care însoțește declarația de verificare "CE" și trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
  a) trimiterea la hotărâre, la specificațiile tehnice de interoperabilitate (STI) și la normele aplicabile la nivel național;
  b) trimiterea la STI-urile sau la părțile din acestea pentru care nu s-a examinat conformitatea în cursul procedurii de verificare "CE" și la normele naționale care au fost aplicate în cazul unei derogări, al aplicării parțiale a STI-urilor din motive de adaptare sau de reînnoire, al unei perioade de tranziție pentru o STI sau într-un caz specific;
  c) denumirea și adresa "solicitantului", indicându-se denumirea comercială și adresa completă; în cazul reprezentantului autorizat, se indică și denumirea comercială a entității contractante sau a producătorului;
  d) o scurtă descriere a subsistemului;
  e) denumirea (denumirile) și adresa (adresele), precum și numărul (numerele) de identificare ale organismului (organismelor) notificat(e) care a(u) efectuat verificările "CE" menționate la art. 18 din hotărâre;
  f) denumirea (denumirile) și adresa (adresele), precum și numărul (numerele) de identificare ale organismului (organismelor) notificat(e) care a(u) efectuat evaluarea conformității cu alte reglementări care decurg din tratat;
  g) denumirea (denumirile) și adresa (adresele) organismului (organismelor) desemnat(e) care a(u) efectuat verificarea (verificările) conformității cu normele naționale menționate la art. 17 alin. (3) din hotărâre;
  h) denumirea și adresa organismului (organismelor) de evaluare care a(u) întocmit rapoartele de evaluare a siguranței, legate de utilizarea metodelor de siguranță comune (MSC), în ceea ce privește evaluarea riscurilor, în cazurile prevăzute de hotărâre;
  i) trimiteri la documentele conținute în dosarul tehnic care însoțește declarația de verificare "CE";
  j) toate dispozițiile relevante, provizorii sau finale, pe care trebuie să le respecte subsistemele și, în special, orice restricții sau condiții de funcționare, dacă este cazul;
  k) identitatea semnatarului (persoana fizică sau persoanele autorizate să semneze declarația).

  Atunci când în anexa nr. 6 la hotărâre se face trimitere la "declarația intermediară de verificare" (DIV), dispozițiile prezentei secțiuni se aplică declarației respective.
  2. Declarația de verificare "CE" a subsistemelor în cazul unor modificări
  În cazul unei modificări, care nu este o înlocuire în cadrul întreținerii, a unui subsistem care face obiectul unei declarații de verificare "CE", se aplică, fără a aduce atingere art. 20 din hotărâre, dispozițiile de mai jos.2.1. Dacă entitatea care introduce modificarea demonstrează că modificarea nu afectează caracteristicile de proiectare de bază ale subsistemului, care sunt relevante pentru conformitatea cu cerințele privind parametrii de bază:
  a) entitatea care introduce modificarea actualizează trimiterile din documentele conținute în dosarul tehnic care însoțește declarația de verificare "CE";
  b) nu trebuie întocmită o nouă declarație de verificare "CE".
  2.2. Dacă entitatea care introduce modificarea demonstrează că modificarea afectează caracteristicile de proiectare de bază ale subsistemului, care sunt relevante pentru conformitatea cu cerințele privind unii parametri de bază:
  a) entitatea care introduce modificarea întocmește o declarație de verificare "CE" complementară cu trimitere la parametrii de bază vizați;
  b) declarația de verificare "CE" complementară este însoțită de o listă cuprinzând documentele care nu mai sunt valabile din dosarul tehnic inițial care însoțește declarația de verificare "CE" inițială;
  c) dosarul tehnic care însoțește declarația declarație de verificare "CE" cuprinde o demonstrație a faptului că impactul modificărilor se limitează la parametrii de bază menționați la lit. a);
  d) dispozițiile de la pct. 1 din prezenta anexă se aplică mutatis mutandis acestei declarații de verificare "CE" complementare;
  e) declarația de verificare "CE" inițială este considerată valabilă pentru parametrii de bază care nu sunt vizați de modificare.
  3. Declarația de verificare "CE" a subsistemelor în cazul unor verificări suplimentare
  O declarație de verificare "CE" a unui subsistem poate fi completată în cazul efectuării unor verificări suplimentare, în special atunci când acestea sunt necesare pentru a obține o autorizație suplimentară de punere în funcțiune. În acest caz, domeniul de aplicare al declarației complementare este limitat la domeniul de aplicare al verificărilor suplimentare.

  (la 12-05-2015, Anexa nr. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 313 din 6 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 12 mai 2015 ) Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. 51 din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020:
  Articolul 51
  Abrogare
  (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 28 septembrie 2010, cu modificările ulterioare, cu excepția anexelor nr. 4, 5, 7 și 9, care se aplică până la data publicării actelor de punere în aplicare corespunzătoare, stabilite de Comisia Europeană, prevăzute la art. 7 alin. (5), art. 9 alin. (4), art. 14 alin. (10) și art. 15 alin. (9) din Directiva (UE) 2016/797.
  (2) Ori de câte ori într-un act normativ anterior se face trimitere la Hotărârea Guvernului nr. 877/2010, cu modificările ulterioare, trimiterea se va considera făcută la dispozițiile corespunzătoare din prezenta hotărâre.


  Anexa nr. 6

  Abrogată.
  (la 13-02-2020, Anexa nr. 6 a fost abrogată de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Anexa nr. 7

  PARAMETRII CARE TREBUIE VERIFICAȚI LA PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE
  A VEHICULELOR NECONFORME CU STI ȘI CLASIFICAREA NORMELOR NAȚIONALE1. Lista parametrilor1.1. Documentație generală
  Documentația generală, inclusiv descrierea vehiculului nou, reînnoit sau modernizat și utilizarea preconizată a acestuia, informații privind proiectarea, activitățile de reparație, exploatarea și întreținerea, fișa tehnică etc.
  1.2. Caracteristici structurale și mecanice
  Integritatea mecanică și interfața dintre vehicule, inclusiv dispozitivele de ciocnire și tractare, coridoarele de trecere, rezistența structurii vehiculului și a dotărilor, de exemplu, scaunele, capacitatea de încărcare, siguranța pasivă, inclusiv rezistența interioară și exterioară la șoc
  1.3. Interacțiunea și calibrarea șinelor
  Interfețele mecanice ale infrastructurii, inclusiv comportamentul static și dinamic, jocuri și toleranțe, gabaritul, mecanismul de rulare etc.
  1.4. Echipament de frânare
  Articole de frânare, inclusiv sistemul de antipatinare, sistemul de control al frânării, performanțele frânării de serviciu, frâna de staționare și frâna de urgență
  1.5. Articole pentru călători
  Instalații destinate uzului călătorilor și mediul configurat pentru aceștia, inclusiv ferestrele și ușile pentru pasageri, exigențele pentru persoanele cu mobilitate redusă etc.
  1.6. Condiții de mediu și efecte aerodinamice
  Impactul mediului asupra vehiculului și impactul vehiculului asupra mediului, inclusiv condițiile aerodinamice, interfața dintre vehicul și zona limitrofă căii ferate a sistemului feroviar, precum și interfața cu mediul extern
  1.7. Avertizarea externă, marcajele, cerințe privind funcțiile și integritatea software
  Avertizări externe, marcaje, funcțiile și integritatea software, de exemplu, funcții legate de siguranță cu impact asupra comportamentului trenului, inclusiv asupra magistralei trenului
  1.8. Rețeaua de alimentare cu curent electric și sistemele de control de la bord
  Sistemele de propulsie, de alimentare cu curent electric și de control de la bord, la care se adaugă interfața vehiculului cu infrastructura de alimentare cu curent electric și toate aspectele legate de compatibilitatea electromagnetică
  1.9. Dotări, interfețe și mediu pentru personal
  Dotările, interfețele, condițiile de lucru și mediu pentru personal existente la bord, inclusiv cabinele mecanicului de locomotivă, interfața mecanic/mașină
  1.10. Protecția împotriva incendiilor și evacuarea1.11. Întreținere
  Dotări și interfețe pentru întreținere existente la bord
  1.12. Control-comandă și semnalizare la bord
  Toate echipamentele existente la bord, necesare pentru a garanta siguranța și controlul-comanda mișcărilor trenurilor autorizate să circule pe rețea și efectele acestora asupra zonei limitrofe căii ferate a sistemului feroviar
  1.13. Cerințe operaționale specifice
  Cerințe operaționale specifice pentru vehicule, inclusiv modul de funcționare în caz de avarie, recuperarea vehiculului etc.
  1.14. Articole referitoare la marfă
  Exigențe specifice referitoare la marfă și mediu, inclusiv dotările specifice mărfurilor periculoase

  NOTĂ:
  Explicațiile și informațiile de la pct. 1 au caracter informativ și nu reprezintă definiții ale parametrilor.
  2. Clasificarea normelor
  Normele naționale referitoare la parametrii enumerați în pct. 1 sunt alocate uneia dintre următoarele 3 grupe de mai jos.
  Normele și restricțiile de natură strict locală nu se includ aici; verificarea lor implică verificări care vor fi stabilite de comun acord între operatorii de transport feroviar și administratorii de infrastructură.
  Grupa A
  Grupa A include:– standardele internaționale;– normele naționale considerate a fi echivalente la nivel de siguranță feroviară cu normele naționale ale altor state membre ale Uniunii Europene.

  Grupa B
  Grupa B include toate normele care nu intră în domeniul de aplicare al grupei A sau al grupei C ori care nu au putut fi clasificate încă în vreuna dintre aceste grupe.

  Grupa C
  Grupa C include normele care sunt strict necesare și care sunt asociate cu caracteristicile infrastructurii tehnice în vederea asigurării unei utilizări în condiții de siguranță și interoperabilitate a rețelei vizate, de exemplu, gabaritul.
  Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. 51 din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020:
  Articolul 51
  Abrogare
  (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 28 septembrie 2010, cu modificările ulterioare, cu excepția anexelor nr. 4, 5, 7 și 9, care se aplică până la data publicării actelor de punere în aplicare corespunzătoare, stabilite de Comisia Europeană, prevăzute la art. 7 alin. (5), art. 9 alin. (4), art. 14 alin. (10) și art. 15 alin. (9) din Directiva (UE) 2016/797.
  (2) Ori de câte ori într-un act normativ anterior se face trimitere la Hotărârea Guvernului nr. 877/2010, cu modificările ulterioare, trimiterea se va considera făcută la dispozițiile corespunzătoare din prezenta hotărâre.


  Anexa nr. 8

  Abrogată.
  (la 13-02-2020, Anexa nr. 8 a fost abrogată de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Anexa nr. 9

  DOSARUL
  pentru depunerea unei cereri de derogare
  Atunci când depune o cerere de derogare, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii trebuie să prezinte următoarele documente:
  a) o scrisoare oficială prin care Comisiei Europene i se comunică derogarea propusă;
  b) un dosar, anexat la scrisoare, care să includă cel puțin:– o descriere a lucrării, a bunurilor și a serviciilor care fac obiectul derogării, în care se precizează datele-cheie, locația geografică și zona operațională și tehnică;– o referire exactă la STI sau la părți ale acestora pentru care este necesară o derogare;– o referire exactă și detalii ale dispozițiilor alternative care vor fi aplicate;– pentru cereri efectuate în temeiul art. 9 alin. (1) lit. a) din hotărâre, justificarea etapei avansate de dezvoltare a proiectului;– justificarea derogării, incluzând motivele principale de natură tehnică, economică, comercială, operațională și/sau administrativă;– alte informații care justifică cererea de derogare;– o descriere a măsurilor pe care le propune Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru a promova interoperabilitatea finală a proiectului. În cazul unei derogări minore, această descriere nu este necesară.

  Documentația trebuie furnizată în format tipărit și electronic, pentru a putea fi distribuită membrilor comitetului. Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. 51 din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020:
  Articolul 51
  Abrogare
  (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 28 septembrie 2010, cu modificările ulterioare, cu excepția anexelor nr. 4, 5, 7 și 9, care se aplică până la data publicării actelor de punere în aplicare corespunzătoare, stabilite de Comisia Europeană, prevăzute la art. 7 alin. (5), art. 9 alin. (4), art. 14 alin. (10) și art. 15 alin. (9) din Directiva (UE) 2016/797.
  (2) Ori de câte ori într-un act normativ anterior se face trimitere la Hotărârea Guvernului nr. 877/2010, cu modificările ulterioare, trimiterea se va considera făcută la dispozițiile corespunzătoare din prezenta hotărâre.


  Anexa nr. 10

  Abrogată.
  (la 13-02-2020, Anexa nr. 10 a fost abrogată de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )


  Anexa nr. 11

  Abrogată.
  (la 13-02-2020, Anexa nr. 11 a fost abrogată de Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 108 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 13 februarie 2020 )