HOTĂRÂRE nr. 1.431 din 4 decembrie 2003
privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 13 decembrie 2003  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 4 alin. (3) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  (1) Pentru anul 2004 nivelul lunar al venitului minim garantat prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, este de:
  a) 1.480.000 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
  b) 2.057.000 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
  c) 2.547.000 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
  d) 3.041.000 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
  e) câte 205.000 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Pentru anul 2004 nivelul lunar al venitului minim garantat pentru persoanele singure, prevăzut la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, este de 825.000 lei.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Elena Dumitru
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 4 decembrie 2003.
  Nr. 1.431.
  ----