HOTĂRÂRE nr. 698 din 8 octombrie 1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Alimentarea cu apa potabilă, canalizarea apelor menajere şi evacuarea apelor pluviale din satul Tunarii Vechi, comuna Poiana Mare, judeţul Dolj"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 13 octombrie 1998  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Alimentarea cu apa potabilă, canalizarea apelor menajere şi evacuarea apelor pluviale din satul Tunarii Vechi, comuna Poiana Mare, judeţul Dolj", cuprinşi în anexele nr. 1 şi 2*) la prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.
  ------------ Notă *) Anexele nr. 1 şi 2 se comunică numai beneficiarului de investiţie.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretar de stat,
  şeful Departamentului
  pentru Administraţie Publică Locală,
  Vlad Rosca
  p. Ministrul finanţelor,
  Dan Radu Rusanu,
  secretar de stat
  ----------