ORDIN nr. 104 din 1 iunie 2005privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 010-05 ”Măsuri de volum pentru lichide”
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 26 iulie 2005
  În temeiul Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată și modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,
  în baza instrucțiunilor de metrologie legală I.M.L. 2-04 "Aprobarea de model" și I.M.L. 3-04 "Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 862/2004 privind aprobarea instrucțiunilor de metrologie legală, cu modificările ulterioare, și a Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea și funcționarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,
  directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Norma de metrologie legală NML 010-05 "Măsuri de volum pentru lichide", cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Norma de metrologie legală prevăzută la art. 1 înlocuiește Norma de metrologie legală NML 1-07-97 "Măsuri de volum din sticlă de uz comercial" și Norma tehnică de metrologie NTM 1-107-90 "Verificarea metrologica a măsurilor metalice pentru lichide", cu excepția cazurilor la care se referă art. 3.


  Articolul 3

  Atunci când mijloacelor de măsurare li s-a acordat aprobare de model în baza uneia dintre reglementările precizate la art. 2, se admite utilizarea acesteia în continuare, în paralel cu norma prevăzută la art. 1, în cazul verificărilor metrologice periodice și după reparare.
  (la 06-04-2015, Articolul 3 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 25 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 06 aprilie 2015 )


  Articolul 4

  Unitățile din structura și în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum și laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la data publicării lui.

  Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,
  Ștefan Ocneanu

  București, 1 iunie 2005.
  Nr. 104.

  Anexă

  NORMA
  de metrologie legală NML 010-05 "Măsuri de volum pentru lichide"

  -----