HOTĂRÂRE nr. 529 din 2 iunie 2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 10 iunie 2010
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 17 alin. (6) şi al art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă menţinerea managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot în conformitate cu art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 2
  (1) Se aprobă Lista unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Se aprobă Lista unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti încheie cu autorităţile administraţiei publice locale protocoale de predare-preluare, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, pentru spitalele publice al căror management al asistenţei medicale s-a transferat prin prezenta hotărâre.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Mihai Capră,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

  Bucureşti, 2 iunie 2010.
  Nr. 529.

  Anexa 1

  LISTA
  unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se
  menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile
  administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti
  Municipiul Bucureşti (18 unităţi sanitare)
  *Font 9*
      1. Spitalul Clinic "Sf. Maria" Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti
      2. Abrogată.
      3. Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-maxilo-facială
         "Prof. Dr. Dan Theodorescu" Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti
      4. Abrogată.
      5. Spitalul Clinic "Colentina" Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti
      6. Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie şi
         TBC Osteoarticular "Foişor" Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti
      7. Abrogată.
      8. Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa" Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti
      9. Spitalul Clinic "Colţea" Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti
      10. Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu" Primăria Municipiului Bucureşti
      11. Abrogată.
      12. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale
          "Dr. Victor Babeş" Primăria Municipiului Bucureşti
      13. Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele" Primăria Municipiului Bucureşti
      14. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Prof.
          Dr. Panait Sârbu" Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti
      15. Spitalul Clinic "Dr. Ion Cantacuzino" Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti
      16. Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Ştefan"
          Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti
      17. Spitalul de Boli Cronice "Sf. Luca" Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti
      18. Centrul de Boli Reumatismale "Dr. Ion Stoia"
          Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti
      Judeţul Bihor (4 unităţi sanitare)
      1. Abrogată.
      2. Spitalul Clinic de Neurologie şi Psihiatrie Oradea Consiliul Local Oradea
      3. Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea Consiliul Local Oradea
      4. Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea Consiliul Local Oradea

  -----------
  Poziţia 2 din anexa 1 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 1.266 din 8 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 20 decembrie 2010, conform art. 2 din acelaşi act normativ.
  Poziţia 4 din anexa 1 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 1.266 din 8 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 20 decembrie 2010, conform art. 2 din acelaşi act normativ.
  Poziţia 7 din anexa 1 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011.
  Poziţia 11 din anexa 1 a fost abrogată de art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 839 din 7 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 16 august 2012.
  Poziţia 1 din anexa 1 - judeţul Bihor. a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 365 din 6 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 12 aprilie 2011, conform art. 2 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2

  LISTA
  unităţilor sanitare publice cu paturi pentru
  care se transferă managementul asistenţei medicale
  către autorităţile administraţiei publice
  locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr.         Denumirea unităţii sanitare              Autoritatea administraţiei
  crt.                                                       publice locale
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           Judeţul Alba (12 unităţi sanitare)
  1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia          Consiliul Judeţean Alba
  2. Spitalul Municipal Aiud                          Consiliul Local Aiud
  3. Spitalul Municipal Blaj                          Consiliul Local Blaj
  4. Spitalul Municipal Sebeş                         Consiliul Local Sebeş
  5. Spitalul Orăşenesc Abrud                         Consiliul Local Abrud
  6. Spitalul Orăşenesc Câmpeni                       Consiliul Local Câmpeni
  7. Abrogată.
  8. Spitalul Orăşenesc Cugir                         Consiliul Local Cugir
  9. Abrogată
  10. Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud              Consiliul Judeţean Alba
  11. Spitalul de Boli Cronice Câmpeni                Consiliul Local Câmpeni
  12. Centrul de Sănătate Baia de Arieş               Consiliul Local Baia de Arieş


           Judeţul Arad (11 unităţi sanitare)
  13. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad        Consiliul Judeţean Arad
  14. Abrogată.
  15. Abrogată.
  16. Spitalul Orăşenesc Lipova                       Consiliul Local Lipova
  17. Spitalul Orăşenesc Ineu                         Consiliul Local Ineu
  18. Spitalul Orăşenesc Sântana                      Consiliul Local Sântana
  19. Abrogată.
  20. Centrul de Sănătate Chişineu-Criş               Consiliul Local
  21. Spitalul de Psihiatrie Mocrea                   Consiliul Judeţean Arad
  22. Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş                 Consiliul Judeţean Arad
  23. Spitalul Boli Cronice Sebiş                     Consiliul Local Sebiş
     
           Judeţul Argeş (17 unităţi sanitare)
  24. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti            Consiliul Judeţean Argeş
  25. Spitalul Municipal Câmpulung                    Consiliul Local Câmpulung
  26. Spitalul Municipal Curtea de Argeş              Consiliul Local Curtea
  27. Spitalul Orăşenesc "Sf. Spiridon" Mioveni       Consiliul Local Mioveni
  28. Spitalul Orăşenesc "Regele Carol I" Costeşti    Consiliul Judeţean Argeş
  29. Spitalul de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea        Consiliul Judeţean Argeş
  30. Abrogată.
  31. Spitalul de Recuperare Brădet                   Consiliul Judeţean Argeş
  32. Spitalul de Pediatrie Piteşti                   Consiliul Judeţean Argeş
  33. Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung         Consiliul Local al Municipiului 
                                                      Câmpulung
  34. Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Ilie"        Consiliul Judeţean Argeş
      Piteşti
  35. Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni          Consiliul Judeţean Argeş
  36. Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei"
      Valea Iaşului                                   Consiliul Judeţean Argeş
  37. Spitalul de Geriatrie şi Boli Cronice
      "Constantin Bălăceanu Stolnici" Ştefăneşti      Consiliul Judeţean Argeş
  38. Abrogată.
  39. Abrogată.
  40. Abrogată.
           Judeţul Bacău (7 unităţi sanitare)
  41. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău              Consiliul Judeţean Bacău
  42. Spitalul Municipal Oneşti                       Consiliul Local Oneşti
  43. Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti          Consiliul Local Moineşti
  44. Spitalul Orăşenesc "Ioan Lascăr" Comăneşti      Consiliul Local Comăneşti
  45. Spitalul Orăşenesc Buhuşi                       Consiliul Local Buhuşi
  46. Abrogată.
  47. Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău             Consiliul Local Bacău
     
           Judeţul Bihor (9 unităţi sanitare)
  48. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea      Consiliul Local al Municipiului
                                                      Oradea
  49. Spitalul Municipal "Episcop N. Popovici" Beiuş  Consiliul Local Beiuş
  50. Spitalul Municipal Salonta                      Consiliul Local Salonta
  51. Spitalul Municipal "Dr. Pop Mircea" Marghita    Consiliul Local Marghita
  52. Spitalul Orăşenesc Aleşd                        Consiliul Local Aleşd
  53. Spitalul Orăşenesc Ştei                         Consiliul Local Ştei
  54. Abrogată.
  55. Abrogată.
  56. Spitalul de Psihiatrie Nucet                    Consiliul Judeţean Bihor
     
           Judeţul Bistriţa-Năsăud (5 unităţi sanitare)
  57. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa           Consiliul Judeţean
  58. Spitalul Orăşenesc "Dr. George Trifon" Năsăud   Consiliul Local Năsăud
  59. Spitalul Orăşenesc Beclean                      Consiliul Local Beclean
  60. Abrogată.
  61. Preventoriul TBC Ilişua                         Consiliul Local Uriu
     
           Judeţul Botoşani (12 unităţi sanitare)
  62. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati"
      Botoşani                                        Consiliul Judeţean Botoşani
  63. Spitalul Municipal Dorohoi                      Consiliul Local Dorohoi
  64. Abrogată.
  65. Spitalul Orăşenesc Darabani                     Consiliul Local Darabani
  65. Abrogată.
  66. Spitalul Comunal Truşeşti                       Consiliul Local Truşeşti
  67. Abrogată.
  68. Abrogată.
  69. Abrogată.
  70. Spitalul de Recuperare "Sf. Gheorghe" Botoşani  Consiliul Local Botoşani
  71. Spitalul de Pneumoftiziologie Botoşani          Consiliul Local Botoşani
  72. Abrogată.
  73. Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga           Consiliul Judeţean Botoşani
           Judeţul Braşov (12 unităţi sanitare)
  74. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov      Consiliul Judeţean Braşov
  75. Spitalul Clinic de Copii Braşov                 Consiliul Judeţean Braşov
  76. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie
      "Dr. I. A. Sbârcea" Braşov                      Consiliul Judeţean Braşov
  77. Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraş  Consiliul Local Făgăraş
  78. Spitalul Municipal Săcele                       Consiliul Local Săcele
  79. Spitalul Municipal Codlea                       Consiliul Local Codlea
  80. Spitalul Orăşenesc "Dr.C.T. Sparchez" Zărneşti  Consiliul Local Zărneşti
  81. Spitalul Orăşenesc Rupea                        Consiliul Local Rupea
  82. Spitalul de Boli Infecţioase Braşov             Consiliul Judeţean Braşov
  83. Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov     Consiliul Judeţean Braşov
  84. Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov            Consiliul Judeţean Braşov
  85. Abrogată.

           Judeţul Brăila (5 unităţi sanitare)
  86. Spitalul de Urgenţă Judeţean Brăila             Consiliul Judeţean Brăila
  87. Spitalul Orăşenesc Făurei                       Consiliul Local Făurei
  88. Abrogată.
  89. Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila            Consiliul Judeţean Brăila
  90. Spitalul de Psihiatrie "Sf. Pantelimon" Brăila  Consiliul Local Brăila
     
           Judeţul Buzău (7 unităţi sanitare)
  91. Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău              Consiliul Judeţean Buzău
  92. Spitalul Municipal Râmnicu Sărat                Consiliul Local
  93. Spitalul Orăşenesc Nehoiu                       Consiliul Local Nehoiu
  94. Spitalul Comunal Vintilă Vodă                   Consiliul Local
  95. Abrogată.
  96. Spitalul de Boli Cronice Smeeni                 Consiliul Local Smeeni
  97. Abrogată.

           Judeţul Caraş-Severin (8 unităţi sanitare)
  98. Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa             Consiliul Judeţean
  99. Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş        Consiliul Local Caransebeş
  100. Spitalul Orăşenesc Oţelu Roşu                  Consiliul Local Oţelu Roşu
  101. Abrogată.
  102. Spitalul Orăşenesc Oraviţa                     Consiliul Local Oraviţa
  103. Spitalul Orăşenesc Moldova Nouă                Consiliul Local
  104. Abrogată.
  105. Spitalul de Boli Cronice Bocşa                 Consiliul Local Bocşa

           Judeţul Călăraşi (6 unităţi sanitare)
  106. Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi          Consiliul Judeţean Călăraşi
  107. Spitalul Municipal Olteniţa                    Consiliul Local Olteniţa
  108. Spitalul Orăşenesc Lehliu-Gară                 Consiliul Local Lehliu-Gară
  109. Spitalul Orăşenesc Budeşti                     Consiliul Local Budeşti
  110. Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraşi         Consiliul Judeţean Călăraşi
  111. Spitalul de Psihiatrie Săpunari                Consiliul Judeţean Călăraşi
           Judeţul Cluj (12 unităţi sanitare)
  112. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii
       Cluj-Napoca                                     Consiliul Judeţean Cluj
  113. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie
       "Leon Danielo" Cluj-Napoca                      Consiliul Judeţean Cluj
  114. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj-Napoca Consiliul Judeţean Cluj
  115. Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca       Consiliul Judeţean Cluj
  116. Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca           Consiliul Local Cluj-Napoca
  117. Spitalul Municipal Dej                          Consiliul Local Dej
  118. Spitalul Municipal Turda                        Consiliul Local Turda
  119. Spitalul Municipal Câmpia Turzii                Consiliul Local
  120. Spitalul Municipal Gherla                       Consiliul Local Gherla
  121. Spitalul Orăşenesc Huedin                       Consiliul Local Huedin
  122. Centrul de Sănătate Mociu                       Consiliul Local Mociu
  123. Spitalul de Boli Psihice Cronice Borşa          Consiliul Judeţean Cluj
     
           Judeţul Constanţa (10 unităţi sanitare)
  124. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa   Consiliul Judeţean Constanţa
  125. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa  Consiliul Judeţean Constanţa
  126. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa   Consiliul Local Constanţa
  127. Abrogată.
  128. Spitalul Municipal Mangalia                     Consiliul Local Mangalia
  129. Spitalul Municipal Medgidia                     Consiliul Local Medgidia
  130. Spitalul Orăşenesc Cernavodă                    Consiliul Local Cernavodă
  131. Spitalul Orăşenesc Hârşova                      Consiliul Local Hârşova
  132. Abrogată.
  133. Abrogată.

           Judeţul Covasna (4 unităţi sanitare)
  134. Spitalul Judeţean de Urgenţă
       "Dr. Fogolyan Kristof" Sfântu Gheorghe          Consiliul Judeţean Covasna
  135. Spitalul Municipal Târgu Secuiesc               Consiliul Local Târgu Secuiesc
  136. Abrogată.
  137. Spitalul Orăşenesc Baraolt                      Consiliul Local Baraolt
     
           Judeţul Dâmboviţa (10 unităţi sanitare)
  138. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte         Consiliul Judeţean Dâmboviţa
  139. Abrogată.
  140. Spitalul Municipal Moreni                       Consiliul Local Moreni
  141. Spitalul Orăşenesc Găeşti                       Consiliul Local Găeşti
  142. Spitalul Orăşenesc Pucioasa                     Consiliul Local Pucioasa
  143. Abrogată.
  144. Abrogată.
  145. Abrogată.
  146. Abrogată.
  147. Abrogată.
     
           Judeţul Dolj (9 unităţi sanitare)
  148. Spitalul Clinic Municipal "Filantropia" Craiova Consiliul Local Craiova
  149. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi
       Pneumoftiziologie "Victor Babeş" Craiova        Consiliul Local Craiova
  150. Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova      Consiliul Local Craiova
  151. Spitalul Municipal Băileşti                     Consiliul Local Băileşti
  152. Spitalul Municipal Calafat                      Consiliul Local Calafat
  153. Spitalul Orăşenesc Segarcea                     Consiliul Local Segarcea
  154. Spitalul Orăşenesc "Aşezămintele Brâncoveneşti"
       Dăbuleni                                        Consiliul Judeţean Dolj
  155. Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna            Consiliul Judeţean Dolj
  156. Spitalul Orăşenesc Filiaşi                      Consiliul Local Filiaşi
     
           Judeţul Galaţi (9 unităţi sanitare)
  157. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
       "Sf. Apostol Andrei"                            Consiliul Judeţean Galaţi
  158. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii
       "Sf. Ioan" Galaţi                               Consiliul Local Galaţi
  159. Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci         Consiliul Local Tecuci
  160. Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor                  Consiliul Judeţean Galaţi
  161. Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi            Consiliul Judeţean Galaţi
  162. Spitalul de Boli Infecţioase
       "Cuvioasa Parascheva" Galaţi                    Consiliul Judeţean Galaţi
  163. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie
       "Buna Vestire" Galaţi                            Consiliul Local Galaţi
  164. Spitalul de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galaţi Consiliul Local Galaţi
  165. Abrogată.
           Judeţul Giurgiu (6 unităţi sanitare)
  166. Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu             Consiliul Judeţean Giurgiu
  167. Spitalul Orăşenesc Bolintin-Vale                 Consiliul Local Bolintin-Vale
  168. Abrogată.
  169. Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru             Consiliul Judeţean Giurgiu
  170. Abrogată.
  171. Centrul de Sănătate Ghimpaţi                     Consiliul Local Ghimpaţi
     
           Judeţul Gorj (8 unităţi sanitare)
  172. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu           Consiliul Judeţean Gorj
  173. Spitalul Municipal Motru                         Consiliul Local Motru
  174. Spitalul Orăşenesc Novaci                        Consiliul Local Novaci
  175. Spitalul Orăşenesc Bumbeşti-Jiu                  Consiliul Local Bumbeşti-Jiu
  176. Spitalul Orăşenesc "Sf. Ştefan" Rovinari         Consiliul Local Rovinari
  177. Spitalul Orăşenesc Târgu Cărbuneşti              Consiliul Local Târgu Cărbuneşti
  178. Spitalul Orăşenesc Turceni                       Consiliul Local Turceni
  179. Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor
       Vladimirescu" - Runcu                            Consiliul Judeţean Gorj
     
           Judeţul Harghita (5 unităţi sanitare)
  180. Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc      Consiliul Judeţean Harghita
  181. Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc             Consiliul Local Odorheiu Secuiesc
  182. Spitalul Municipal Gheorghieni                   Consiliul Local Gheorghieni
  183. Spitalul Municipal Topliţa                       Consiliul Local Topliţa
  184. Spitalul de Psihiatrie Tulgheş                   Consiliul Judeţean Harghita
     
           Judeţul Hunedoara (12 unităţi sanitare)
  185. Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva                Consiliul Judeţean Hunedoara
  186. Spitalul de Urgenţă Petroşani                    Consiliul Local Petroşani
  187. Spitalul Municipal "Dr. Alexandru
       Simionescu" Hunedoara                            Consiliul Local Hunedoara
  188. Spitalul Municipal Lupeni                        Consiliul Local Lupeni
  189. Spitalul Municipal Orăştie                       Consiliul Local Orăştie
  190. Spitalul Municipal Brad                          Consiliul Local Brad
  191. Spitalul Municipal Vulcan                        Consiliul Local Vulcan
  192. Spitalul Orăşenesc Haţeg                         Consiliul Local Haţeg
  193. Abrogată.
  194. Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu          Consiliul Judeţean Hunedoara
  195. Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad             Consiliul Judeţean Hunedoara
  196. Abrogată.

           Judeţul Ialomiţa (4 unităţi sanitare)
  197. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia             Consiliul Judeţean Ialomiţa
  198. Spitalul Municipal Urziceni                       Consiliul Local Urziceni
  199. Spitalul Municipal Feteşti                        Consiliul Local Feteşti
  200. Spitalul Orăşenesc Ţăndărei                       Consiliul Local Ţăndărei
           Judeţul Iaşi (12 unităţi sanitare)
  201. Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof.
       Dr. Nicolae Oblu" Iaşi                            Consiliul Judeţean Iaşi
  202. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii
       "Sf. Maria" Iaşi                                  Consiliul Judeţean Iaşi
  203. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie
       "Elena Doamna" Iaşi                               Consiliul Judeţean Iaşi
  204. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase
       "Sf. Parascheva" Iaşi                             Consiliul Judeţean Iaşi
  205. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie
       "Cuza Vodă" Iaşi                                  Consiliul Judeţean Iaşi
  206. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi         Consiliul Judeţean Iaşi
  207. Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" Iaşi           Consiliul Local Iaşi
  208. Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi                Consiliul Local Iaşi
  209. Spitalul Municipal Paşcani                        Consiliul Local Paşcani
  210. Spitalul Orăşenesc Hârlău                         Consiliul Local Hârlău
  211. Spitalul Orăşenesc Târgu Frumos                   Consiliul Local Târgu Frumos
  212. Preventoriul TBC pentru Copii Deleni              Consiliul Local Deleni
     
           Judeţul Ilfov (4 unităţi sanitare)
  213. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov         Consiliul Judeţean Ilfov
  214. Spitalul Orăşenesc "Dr. Maria Burghele" Buftea    Consiliul Judeţean Ilfov
  215. Spitalul de Psihiatrie "Eftimie Diamandescu"
       Bălăceanca                                        Consiliul Judeţean Ilfov
  216. Abrogată.

           Judeţul Maramureş (9 unităţi sanitare)
  217. Spitalul Judeţean de Urgenţă
       "Dr. Constantin Opriş" Baia Mare                  Consiliul Judeţean Maramureş
  218. Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei              Consiliul Local Sighetu Marmaţiei
  219. Spitalul Orăşenesc Vişeu de Sus                   Consiliul Local Vişeu de Sus
  220. Spitalul Orăşenesc Târgu Lăpuş                    Consiliul Local Târgu Lăpuş
  221. Spitalul de Boli Infecţioase,
       Dermatovenerologie şi Psihiatrie Baia Mare        Consiliul Judeţean Maramureş
  222. Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare           Consiliul Local Baia Mare
  223. Spitalul de Boli Cronice Baia Sprie               Consiliul Local Baia Sprie
  224. Spitalul de Psihiatrie Cavnic                     Consiliul Local Cavnic
  225. Abrogată.        

           Judeţul Mehedinţi (5 unităţi sanitare)

  226. Spitalul Judeţean de Urgenţă
       Drobeta-Turnu Severin                             Consiliul Judeţean Mehedinţi
  227. Spitalul Municipal Orşova                         Consiliul Local Orşova
  228. Spitalul Orăşenesc Baia de Aramă                  Consiliul Local Baia de Aramă
  229. Abrogată.
  230. Abrogată.

           Judeţul Mureş (10 unităţi sanitare)
  231. Spitalul Clinic Judeţean Mureş                    Consiliul Judeţean Mureş
  232. Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu"
       Târnăveni                                         Consiliul Judeţean Mureş
  233. Spitalul Municipal "Dr. E. Nicoară" Reghin        Consiliul Local Reghin
  234. Spitalul Municipal Sighişoara                     Consiliul Local Sighişoara
  235. Spitalul Orăşenesc "Dr. Valer Russu" Luduş        Consiliul Local Luduş
  236. Abrogată.
  237. Spitalul Orăşenesc Sângeorgiu de Pădure           Consiliul Local Sângeorgiu
                                                         de Pădure
  238. Abrogată.
  238^1. Spitalul Sovata-Niraj                           Consiliului Local al Oraşului 
                                                         Sovata
  239. Abrogată.
  240. Abrogată.

           Judeţul Neamţ (7 unităţi sanitare)
  241. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ         Consiliul Judeţean Neamţ
  242. Spitalul Municipal de Urgenţă Roman               Consiliul Local Roman
  243. Spitalul Orăşenesc Roznov                         Consiliul Local Roznov
  244. Spitalul Orăşenesc Târgu-Neamţ                    Consiliul Local Târgu-Neamţ
  245. Spitalul Orăşenesc Bicaz                          Consiliul Local Bicaz
  246. Spitalul de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Roman        Consiliul Judeţean Neamţ
  247. Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani          Consiliul Local Alexandru cel Bun

           Judeţul Olt (7 unităţi sanitare)
  248. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina              Consiliul Judeţean Olt
  249. Spitalul Municipal Caracal                        Consiliul Local Caracal
  250. Spitalul Orăşenesc Balş                           Consiliul Local Balş
  251. Spitalul Orăşenesc Corabia                        Consiliul Local Corabia
  252. Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci       Consiliul Judeţean Olt
  253. Abrogată.
  254. Abrogată.
           Judeţul Prahova (19 unităţi sanitare)
  255. Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti            Consiliul Judeţean Prahova
  256. Spitalul Municipal Ploieşti                      Consiliul Local Ploieşti
  257. Spitalul Municipal Câmpina                       Consiliul Local Câmpina
  258. Spitalul Orăşenesc Vălenii de Munte              Consiliul Local Vălenii de Munte
  259. Spitalul Orăşenesc Băicoi                        Consiliul Local Băicoi
  260. Spitalul Orăşenesc "Sf. Filofteia" Mizil         Consiliul Local Mizil
  261. Spitalul Orăşenesc Sinaia                        Consiliul Local Sinaia
  262. Spitalul de Pediatrie Ploieşti                   Consiliul Judeţean Prahova
  263. Abrogat.
  264. Spitalul de Psihiatrie Voila                     Consiliul Local Câmpina
  265. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploieşti      Consiliul Judeţean Prahova
  266. Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie Azuga     Consiliul Local Azuga
  267. Spitalul de Boli Pulmonare Breaza                Consiliul Local Breaza
  268. Spitalul de Pneumoftiziologie Floreşti           Consiliul Local Floreşti
  269. Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna             Consiliul Local Drajna
  270. Abrogată.
  271. Abrogată.
  272. Centrul de Sănătate Bălţeşti                     Consiliul Local Bălţeşti
  273. Centrul de Sănătate Urlaţi                       Consiliul Local Urlaţi
     
           Judeţul Satu Mare (5 unităţi sanitare)
  274. Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare           Consiliul Judeţean Satu Mare
  275. Spitalul Municipal Carei                         Consiliul Local al Municipiului Carei
  276. Spitalul Orăşenesc Negreşti-Oaş                  Consiliul Judeţean Satu Mare
  277. Abrogată.
  278. Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare          Consiliul Judeţean Satu Mare
     
           Judeţul Sălaj (6 unităţi sanitare)
  279. Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău               Consiliul Judeţean Sălaj
  280. Spitalul Orăşenesc Şimleu Silvaniei              Consiliul Local Şimleu Silvaniei
  281. Spitalul Orăşenesc Jibou                         Consiliul Local Jibou
  282. Abrogată.
  283. Centru de Sănătate Cehu Silvaniei                Consiliul Local Cehu Silvaniei
  284. Spitalul de Boli Cronice Crasna                  Consiliul Local Crasna
     
           Judeţul Sibiu (7 unităţi sanitare)
  285. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu        Consiliul Judeţean Sibiu
  286. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu               Consiliul Local Sibiu
  287. Spitalul Municipal Mediaş                        Consiliul Local Mediaş
  288. Spitalul Orăşenesc Agnita                        Consiliul Local Agnita
  289. Spitalul Orăşenesc Cisnădie                      Consiliul Local Cisnădie
  290. Spitalul de Psihiatrie "Dr. Gheorghe Preda"
       Sibiu                                            Consiliul Judeţean Sibiu
  291. Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu              Consiliul Judeţean Sibiu
     
           Judeţul Suceava (10 unităţi sanitare)
  292. Spitalul Judeţean de Urgenţă
       "Sf. Ioan cel Nou" Suceava                       Consiliul Judeţean Suceava
  293. Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc         Consiliul Local Câmpulung
                                                        Moldovenesc
  294. Spitalul Municipal Fălticeni                     Consiliul Local Fălticeni
  295. Spitalul Municipal "Sf. Dr. Cosma şi Damian"
       Rădăuţi                                          Consiliul Local Rădăuţi
  296. Spitalul Municipal Vatra Dornei                  Consiliul Local Vatra Dornei
  297. Spitalul Orăşenesc Gura Humorului                Consiliul Local Gura Humorului
  298. Spitalul Orăşenesc Siret                         Consiliul Local Siret
  299. Abrogată.
  300. Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc     Consiliul Local Câmpulung
                                                        Moldovenesc
  301. Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret             Consiliul Local Siret
     
           Judeţul Teleorman (10 unităţi sanitare)
  302. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria          Consiliul Judeţean Teleorman
  303. Spitalul Municipal "Caritas" Roşiori de Vede     Consiliul Local Roşiori
                                                        de Vede
  304. Spitalul Municipal Turnu Măgurele                Consiliul Local Turnu
                                                        Măgurele
  305. Spitalul Orăşenesc Zimnicea                      Consiliul Local Zimnicea
  306. Abrogată.
  307. Centrul de Sănătate Furculeşti                   Consiliul Judeţean Teleorman
  308. Centrul de Sănătate Cervenia                     Consiliul Judeţean Teleorman
  309. Abrogată.
  310. Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiori de Vede    Consiliul Judeţean Teleorman
  311. Spitalul de Psihiatrie Poroschia                 Consiliul Judeţean Teleorman
     
           Judeţul Timiş (11 unităţi sanitare)
  312. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii
  313. Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara   Consiliul Local Timişoara
  314. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi
       Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş" Timişoara   Consiliul Local Timişoara
  315. Abrogată.
  316. Spitalul Municipal Lugoj                         Consiliul Local Lugoj
  317. Spitalul Orăşenesc Deta                          Consiliul Local Deta
  318. Spitalul Orăşenesc Făget                         Consiliul Local Făget
  319. Spitalul Orăşenesc Sânnicolau Mare               Consiliul Local Sânnicolau Mare
  320. Spitalul "Dr. Karl Diel" Jimbolia                Consiliul Local Jimbolia
  321. Centrul de Sănătate Buziaş                       Consiliul Local Buziaş
  322. Centrul de Sănătate Ciacova                      Consiliul Local Ciacova
     
           Judeţul Tulcea (4 unităţi sanitare)
  323. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea              Consiliul Judeţean Tulcea
  324. Spitalul Orăşenesc Măcin                         Consiliul Local Măcin
  325. Spitalul Orăşenesc Babadag                       Consiliul Local Babadag
  326. Centrul de Sănătate Sulina                       Consiliul Local Sulina
     
           Judeţul Vaslui (7 unităţi sanitare)
  327. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui              Consiliul Judeţean Vaslui
  328. Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Huşi     Consiliul Local Huşi
  329. Spitalul Municipal de Urgenţă
       "Elena Beldiman" Bârlad                          Consiliul Local Bârlad
  330. Spitalul Orăşenesc Negreşti                      Consiliul Local Negreşti
  331. Abrogată.
  332. Spitalul de Psihiatrie Murgeni                   Consiliul Local Murgeni
  333. Spitalul de Boli Cronice
       "Dr. I. T. Nicolăescu" Tutova                    Consiliul Local Tutova
     
           Judeţul Vâlcea (8 unităţi sanitare)
  334. Spitalul Judeţean de Urgenţă Râmnicu Vâlcea      Consiliul Judeţean Vâlcea
  335. Spitalul Municipal "Costache Nicolescu"
       Drăgăşani                                        Consiliul Local Drăgăşani
  336. Spitalul Orăşenesc Brezoi                        Consiliul Local Brezoi
  337. Spitalul Orăşenesc Horezu                        Consiliul Local Horezu
  338. Abrogată.
  339. Abrogată.
  340. Spitalul de Pneumoftiziologie
       "C. Anastasatu" Mihăeşti                         Consiliul Judeţean Vâlcea
  341. Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti                 Consiliul Judeţean Vâlcea
     
           Judeţul Vrancea (7 unităţi sanitare)
  342. Abrogată.
  343. Spitalul Municipal Adjud                         Consiliul Local Adjud
  344. Abrogată.
  345. Spitalul Orăşenesc Panciu                        Consiliul Local Panciu
  346. Abrogată.
  347. Abrogată.
  348. Abrogată.

           Municipiul Bucureşti (3 unităţi sanitare)
  349. Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof.
       Dr. Alexandru Obregia"                           Primăria Municipiului Bucureşti
  350. Spitalul de Psihiatrie Titan
       "Dr. Constantin Gorgos" Bucureşti                Primăria Municipiului Bucureşti
  351. Centrul de Evaluare şi Tratament a
       Toxicodependenţelor pentru Copii şi Tineri
       "Sf. Stelian" Bucureşti                          Primăria Municipiului Bucureşti

  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  -----------
  Poz. 7 din anexa 2 a fost abrogată de lit. a) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 610 din 14 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 30 august 2013.
  Poziția 9 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 603 din 13 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 20 iunie 2012.
  Poziţia 14 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 359 din 6 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2011, conform alin. (1) al art. 2 din acelaşi act normativ.
  Poziţia 15 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 359 din 6 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2011, conform alin. (1) al art. 2 din acelaşi act normativ.
  Poziţia 19 din anexa 2 a fost abrogată de lit. a) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 974 din 4 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 6 noiembrie 2014.
  Poziţia 30 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011.
  Poziţia 33 din anexa 2 a fost modificată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.099 din 2 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011, conform alin. (2) al art. 1 din acelaşi act normativ.
  Poziţia 38 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 808 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 22 august 2011.
  Poziţia 39 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011.
  Poziţia 40 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011.
  Poziţia 46 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 51 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2012, conform art. 2 din acelaşi act normativ.
  Poziţia 48 din anexa 2 a fost modificată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.141 din 17 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 24 noiembrie 2010.
  Poziţia 54 din anexa 2 a fost abrogată de art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 361 din 6 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 11 aprilie 2011, conform alin. (4) al art. 2 din acelaşi act normativ.
  Poziţia 55 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011.
  Poziţia 64 din anexa 2 a fost abrogată de art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 758 din 27 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 4 august 2011.
  Poziția 65 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 1.124 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2012.
  Poziţia 67 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 52 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2012, conform art. 2 din acelaşi act normativ.
  Poziţia 68 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 52 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2012, conform art. 2 din acelaşi act normativ.
  Poziţia 69 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 52 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2012, conform art. 2 din acelaşi act normativ.
  Poziţia 72 din anexa 2 a fost abrogată de lit. a) art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 771 din 4 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 11 septembrie 2014.
  Poziţia 85 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 807 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 25 august 2011.
  Poziţia 88 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 688 din 6 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 13 iulie 2011, conform art. 2 din acelaşi act normativ.
  Poziția 95 din anexa 2 a fost abrogată de lit. a) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.003 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 17 decembrie 2013.
  Poziţia 97 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 28 din 18 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 24 ianuarie 2012.
  Poziţia 101 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011.
  Poziţia 104 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 226 din 27 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 30 martie 2012.
  Poziţia 127 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 1.235 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 21 decembrie 2011, conform art. 2 din acelaşi act normativ.
  Poziția 132 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 426 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 5 iulie 2013.
  Poziția 133 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 600 din 13 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 20 iunie 2012.
  Poziţia 136 din anexa 2 a fost abrogată de art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 489 din 11 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 20 mai 2011.
  Poziţia 139 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.305 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2010, conform art. 2 alin. (3) din acelaşi act normativ.
  Poziția 143 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 323 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 7 iunie 2013.
  Poziţia 144 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.305 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2010, conform art. 2 alin. (3) din acelaşi act normativ.
  Poziţia 145 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.305 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2010, conform art. 2 alin. (3) din acelaşi act normativ.
  Poziţia 146 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.305 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2010, conform art. 2 alin. (3) din acelaşi act normativ.
  Poziţia 147 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.305 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2010, conform art. 2 alin. (3) din acelaşi act normativ.
  Poziția 160 din anexa 2 a fost modificată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 181 din 23 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 28 martie 2016.
  Poziția 165 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.168 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 5 decembrie 2012.
  Poziţia 168 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 757 din 27 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 4 august 2011, conform art. 2 din acelaşi act normativ.
  Poziţia 170 din anexa 2 a fost abrogată de art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 1.140 din 16 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 30 noiembrie 2011, conform art. 2 din acelaşi act normativ.
  Poziţia 193 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.109 din 9 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 16 noiembrie 2011.
  Poziția 196 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 669 din 4 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 12 iulie 2012.
  Poziţia 216 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 977 din 5 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 14 octombrie 2011.
  Poziția 225 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 948 din 29 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 4 noiembrie 2014.
  Poziția 229 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.132 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2012.
  Poziția 230 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.132 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2012.
  Poziţia 236 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 977 din 5 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 14 octombrie 2011.
  Poziţia 238 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 527 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.
  Poziţia 238^1 din anexa 2 a fost introdusă de alin. (1) al art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 540 din 25 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 27 mai 2011.
  Poziţia 239 din anexa 2 a fost abrogată de alin. (1) al art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 540 din 25 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 27 mai 2011.
  Poziţia 240 din anexa 2 a fost abrogată de alin. (1) al art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 540 din 25 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 27 mai 2011.
  Poziţia 247 din anexa 2 a fost rectificată prin RECTIFICAREA nr. 529 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 25 iunie 2010.
  Poziția 253 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 1.285 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2012.
  Poziția 254 din anexa 2 a fost abrogată de lit. a) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.043 din 18 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014.
  Poziția 263 din anexa 2 a fost abrogată de art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 999 din 4 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 10 noiembrie 2014.
  Poziţia 270 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 779 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011.
  Poziţia 271 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 28 din 18 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 24 ianuarie 2012.
  Conform art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.048 din 20 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 4 noiembrie 2010, poziţia 275 din anexa 2 se modifică în mod corespunzător potrivit anexei din acelaşi act normativ.
  Poziţia 277 din anexa 2 a fost abrogată de art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 130 din 16 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2011, conform art. 3 din acelaşi act normativ.
  Poziţia 282 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 129 din 16 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2011, conform art. 2 din acelaşi act normativ.
  Poziţia 299 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 647 din 22 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 1 iulie 2011, conform art. 1 din acelaşi act normativ.
  Poziția 306 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 798 din 31 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 8 august 2012.
  Poziția 309 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 1.262 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 27 decembrie 2012.
  Poziţia 315 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 871 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 5 septembrie 2011, conform art. 2 din acelaşi act normativ.
  Poziţia 331 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 687 din 6 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 13 iulie 2011, conform art. 2 din acelaşi act normativ.
  Poziţia 338 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 647 din 22 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 1 iulie 2011, conform art. 1 din acelaşi act normativ.
  Poziţia 339 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 641 din 22 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 27 iunie 2011, conform art. 2 din acelaşi act normativ.
  Poziția 346 din anexa 2 a fost abrogată de lit. a) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.119 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.
  Poziţia 342 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.193 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 13 decembrie 2011.
  Poziţia 344 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011.
  Poziţia 347 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.193 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 13 decembrie 2011.
  Poziţia 348 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.193 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 13 decembrie 2011.

  (la 05-04-2017, Poziția 60 din Anexa 2 a fost abrogată de Litera a), Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 189 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 05 aprilie 2017 )

  -----------