HOTĂRÂRE nr. 478 din 16 mai 2002
pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autorităţilor contractante care au obligaţia de a aplica prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice şi produsele care urmează să fie achiziţionate prin procedura de licitaţie electronică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 28 mai 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autorităţilor contractante care au obligaţia de a aplica prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice şi produsele care urmează să fie achiziţionate prin procedura de licitaţie electronică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 5 martie 2002, se completează după cum urmează:
  1. Punctul 8 din anexa nr. 1 se completează cu subpunctul 14 cu următorul cuprins:
  "14. 41 de spitale judeţene din subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei."
  2. La punctul 22 din anexa nr. 1 se introduc subpunctele 1-6 cu următorul cuprins:
  "1. Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române
  2. Compania Naţionala de Cai Ferate «C.F.R.» - S.A.
  3. Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Marfa «C.F.R. Marfa» - S.A.
  4. Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A.
  5. Societatea de Servicii de Management Feroviar «S.M.F.» - S.A.
  6. Societatea de Administrare Active Feroviare «S.A.A.F.» - S.A."
  3. Anexa nr. 2 se completează astfel:
    "Codul CPSA în care este inclus produsulDenumirea produsuluiNota
    1551.20Lapte praf1 şi 2"
    2320.15Motorine  
    2464.12Preparate chimice pentru utilizări fotografice (consumabile, imprimante, fax şi copiatoare)  
    2430.24Cerneluri negre şi colorate pentru imprimerie (consumabile pentru imprimante)  


  Articolul 2

  Hotărârea Guvernului nr. 182/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 5 martie 2002, cu completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei,
  Dan Nica
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  --------