ORDIN nr. 336 din 15 decembrie 2003
pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT C 11-2003, editia 1, "Cerinţe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice"
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 29 ianuarie 2004  În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,
  având în vedere referatul de aprobare prezentat,
  ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Prescripţia tehnica PT C 11-2003, editia 1, "Cerinţe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice", cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul economiei şi comerţului,
  Dan Ioan Popescu
  Bucureşti, 15 decembrie 2003.
  Nr. 336.


  Anexă

  PRESCRIPTII 15/12/2003