DECRET nr. 1.046 din 7 decembrie 2020pentru încetarea funcției de prim-ministru al Guvernului României
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1190 din 7 decembrie 2020
  În temeiul prevederilor art. 100 alin. (1) și ale art. 106 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 42 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere demisia prim-ministrului, domnul Ludovic Orban,
  Președintele României d e c r e t e a z ă:

  ARTICOL UNIC

  Se ia act de demisia domnului Ludovic Orban din funcția de prim-ministru al Guvernului României și se constată vacanța acestei funcții.

  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS

  București, 7 decembrie 2020.
  Nr. 1.046.
  ----