DECIZIE nr. 997 din 13 noiembrie 2018privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1013 din 29 noiembrie 2018
  În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) și art. 12 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 alin. (4),(5),(6) și (12) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice,
  președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații emite prezenta decizie.

  Articolul 1
  (1) Entitățile prevăzute la art. 6 alin. (1) și (2) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice pot percepe furnizorilor de rețele de comunicații electronice pentru exercitarea dreptului de acces pe, în sau sub imobilele proprietate publică tarifele maxime prevăzute în anexă.(2) Pentru elementele de rețea de comunicații electronice și elemente de infrastructură fizică care nu sunt incluse în anexă, respectiv antene, cabinete, camere tehnice, camere de tragere, conducte, stații de bază, stâlpi, piloni, turnuri, alte echipamente și infrastructuri fizice suport, precum și pentru cablurile și cutiile pentru care se exercită un alt tip de acces decât cel prevăzut în anexă, tarifele pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică nu pot depăși valoarea de 0,1 lei/ml/an, 3 lei/mp/an ori 3,5 lei/stâlp/an, după caz.
  (la 30-09-2022, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din DECIZIA nr. 672 din 28 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 30 septembrie 2022 )
  (3) Anexa face parte integrantă din prezenta decizie.


  Articolul 2

  Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
  Sorin Mihai Grindeanu

  București, 13 noiembrie 2018.
  Nr. 997.

  Anexă

  LISTA
  tarifelor maxime care pot fi percepute pentru exercitarea
  dreptului de acces pe, în sau sub imobilele proprietate publică

  Nr. crt.

  Tip de acces

  Tarife maxime anuale

  Active, cu excepția clădirilor cu valoare de patrimoniu

  Clădiri cu valoare de patrimoniu

  1

  Cabluri direct îngropate în săpătură sub partea carosabilă din ampriza străzilor urbane de categoria I (subtraversare) situate în localități de rang 2 și 3

  2,70 lei/ml

  -

  2

  Cabluri direct îngropate în săpătură sub partea carosabilă din ampriza străzilor urbane de categoria II (subtraversare), situate în localități de rang 2 și 3, și cabluri direct îngropate în/sub partea noncarosabilă din ampriza străzilor urbane de categoria I situate în localități de rang 2 și 3

  0,66 lei/ml

  -

  3

  Cabluri direct îngropate în săpătură sub partea carosabilă din ampriza străzilor urbane de categoria I (subtraversare) situate în localități de rang 0 și 1

  0,80 lei/ml

  -

  4

  Cabluri direct îngropate în săpătură în/sub acvatoriul portuar (inclusiv rada portului)

  1,79 lei/ml

  -

  5

  Cabluri direct instalate pe/sub parcări, piețe/piațete, spațiu verde cu acces nelimitat, spațiu verde de folosință specializată, situate în zona A - localități de rang 0 și 1

  1,93 lei/ml

  -

  6

  Cabluri direct instalate pe/sub parcări, piețe/piațete, spațiu verde cu acces nelimitat, spațiu verde de folosință specializată, situate în zona B - localități de rang 0 și 1

  0,85 lei/ml

  -

  7

  Cabluri direct instalate pe/sub parcări, piețe/piațete, spațiu verde cu acces nelimitat, spațiu verde de folosință specializată, situate în zona C - localități de rang 0 și 1

  0,56 lei/ml

  -

  8

  Cabluri direct instalate pe/sub parcări, piețe/piațete, spațiu verde cu acces nelimitat, spațiu verde de folosință specializată, situate în zona D - localități de rang 0 și 1

  0,48 lei/ml

  -

  9

  Cabluri direct instalate pe/în/sub clădiri de birouri situate în zona A ori B din localități de rang 2 și 3, cu densitate peste 50 locuitori/kmp/clădiri de birouri din localități de rang 4 și 5 cu densitate peste 50 locuitori/kmp - utilizare discontinuă

  0,1 lei/ml

  0,58 lei/ml

  10

  Cabluri direct instalate pe/în/sub clădiri de birouri/clădiri rezidențiale (cu excepția clădirilor rezidențiale situate în localități de rang 4 și 5, cu densitate de sub 50 locuitori/kmp) - utilizare continuă

  1,31 lei/ml

  11

  Cabluri direct instalate pe/în/sub clădiri de birouri/clădiri industriale situate în localități de rang 2, 3, 4 și 5, cu densitate peste 50 locuitori/kmp/clădiri rezidențiale - utilizare continuă

  2,41 lei/ml

  12

  Cabluri direct instalate pe/în/sub clădiri tip centre comerciale din zona A ori B situate în intravilanul localităților de rang 0 și 1/centre comerciale din zona A situate în localități de rang 2 și 3, cu densitate sub 50 locuitori/kmp/centre comerciale situate în intravilanul localităților de rang 2 și 3, cu densitate peste 50 locuitori/kmp, și centre comerciale situate în localități de rang 4 și 5 - utilizare discontinuă

  1,16 lei/ml

  13

  Cabluri direct instalate pe/în/sub clădiri tip centre comerciale (cu excepția celor din zona C ori D situate în extravilanul localităților de rang 0 și 1) - utilizare discontinuă

  2,22 lei/ml

  14

  Cabluri direct instalate pe/în/sub clădiri tip centre comerciale - utilizare continuă

  3,38 lei/ml

  5,55 lei/ml

  15

  Cutii instalate în subteran (pe/în galerii edilitare)

  9,09 lei/mp

  -

  16

  Cutii instalate în/sub partea noncarosabilă din ampriza drumului (străzilor urbane de categoria I) situate în localități de rang 0 și 1

  5,63 lei/mp

  -

  17

  Cutii instalate în/sub partea noncarosabilă din ampriza drumului (străzilor urbane de categoria I) situate în localități de rang 2 și 3

  52,51 lei/mp

  -

  18

  Cutii instalate în/sub partea noncarosabilă din ampriza drumului (stradă urbană de categoria II) - localități de rang 2 și 3, având densitatea cuprinsă între 50 și 300 locuitori/kmp

  6,90 lei/mp

  -

  19

  Cutii instalate pe/în turn - localități de rang 0 și 1

  3,07 lei/mp

  -

  20

  Cutii instalate pe/în turn - localități de rang 2 și 3

  26,52 lei/mp

  -

  21

  Cutii instalate pe/în turn - localități de rang 4 și 5

  35,57 lei/mp

  -

  22

  Cutii instalate pe/în/sub clădiri de birouri cu utilizare discontinuă, situate în intravilan, localități de rang 0 și 1

  3,00 lei/mp

  35,37 lei/mp

  23

  Cutii instalate pe/în/sub clădiri de birouri cu utilizare continuă, situate în intravilan, localități de rang 0 și 1

  68,69 lei/mp

  118,67 lei/mp

  24

  Cutii instalate pe/în/sub clădiri de birouri cu utilizare continuă, situate în extravilan, localități de rang 0 și 1

  29,84 lei/mp

  70,10 lei/mp

  25

  Cutii instalate pe/în/sub centre comerciale cu utilizare discontinuă, situate în intravilan, localități de rang 0 și 1

  62,03 lei/mp

  110,34 lei/mp

  26

  Cutii instalate pe/în/sub centre comerciale cu utilizare continuă, situate în intravilan, localități de rang 0 și 1

  158,66 lei/mp

  231,13 lei/mp

  27

  Cutii instalate pe/în/sub centre comerciale cu utilizare discontinuă, situate în extravilan, localități de rang 0 și 1

  24,47 lei/mp

  63,39 lei/mp

  28

  Cutii instalate pe/în/sub centre comerciale cu utilizare continuă, situate în extravilan, localități de rang 0 și 1

  102,32 lei/mp

  160,70 lei/mp

  29

  Cutii instalate pe/în/sub clădiri industriale din zona A cu utilizare continuă, situate în intravilan, localități de rang 0 și 1

  6,72 lei/mp

  30

  Cutii instalate pe/în/sub clădiri industriale cu utilizare continuă, situate în intravilan, localități de rang 0 și 1

  41,20 lei/mp

  31

  Cutii instalate pe/în/sub clădiri industriale din zona A cu utilizare continuă, situate în extravilan, localități de rang 0 și 1

  3 lei/mp

  7,69 lei/mp

  32

  Cutii instalate pe/în/sub clădiri rezidențiale din zona A ori B cu utilizare discontinuă, situate în intravilan, localități de rang 0 și 1

  3 lei/mp

  13,71 lei/mp

  33

  Cutii instalate pe/în/sub clădiri rezidențiale cu utilizare continuă, situate în intravilan, localități de rang 0 și 1

  42,70 lei/mp

  86,19 lei/mp

  34

  Cutii instalate pe/în/sub clădiri rezidențiale cu utilizare continuă, situate în extravilan, localități de rang 0 și 1

  8,90 lei/mp

  43,93 lei/mp

  35

  Cutii instalate pe/în/sub clădiri de birouri cu utilizare discontinuă, localități de rang 2 și 3

  17,33 lei/mp

  44,38 lei/mp

  36

  Cutii instalate pe/în/sub clădiri de birouri cu utilizare continuă, localități de rang 2 și 3

  71,43 lei/mp

  112,00 lei/mp

  37

  Cutii instalate pe/în/sub centre comerciale cu utilizare discontinuă, localități de rang 2 și 3

  66,02 lei/mp

  105,24 lei/mp

  38

  Cutii instalate pe/în/sub centre comerciale cu utilizare continuă, localități de rang 2 și 3

  144,46 lei/mp

  203,30 lei/mp

  39

  Cutii instalate pe/în/sub clădiri industriale cu utilizare continuă, localități de rang 2 și 3, având densitatea peste 50 locuitori/kmp

  21,12 lei/mp

  40

  Cutii instalate pe/în/sub clădiri industriale cu utilizare continuă, localități de rang 2 și 3

  49,11 lei/mp

  41

  Cutii instalate pe/în/sub clădiri rezidențiale cu utilizare discontinuă, localități de rang 2 și 3

  3,26 lei/mp

  42

  Cutii instalate pe/în/sub clădiri rezidențiale cu utilizare discontinuă, localități de rang 2 și 3 (cu excepția clădirilor din zona B situate în localități cu densitate sub 50 locuitori/kmp)

  26,80 lei/mp

  43

  Cutii instalate pe/în/sub clădiri rezidențiale cu utilizare continuă, localități de rang 2 și 3

  50,33 lei/mp

  85,63 lei/mp

  44

  Cutii instalate pe/în/sub clădiri de birouri cu utilizare discontinuă, localități de rang 4 și 5 (cu excepția clădirilor din zona B situate în localități cu densitate sub 50 locuitori/ kmp)

  21,53 lei/mp

  45

  Cutii instalate pe/în/sub clădiri de birouri cu utilizare discontinuă, localități de rang 4 și 5

  45,93 lei/mp

  46

  Cutii instalate pe/în/sub clădiri de birouri cu utilizare continuă, localități de rang 4 și 5

  70,32 lei/mp

  106,91 lei/mp

  47

  Cutii instalate pe/în/sub centre comerciale cu utilizare discontinuă, localități de rang 4 și 5

  65,44 lei/mp

  100,81 lei/mp

  48

  Cutii instalate pe/în/sub centre comerciale cu utilizare continuă, localități de rang 4 și 5

  136,18 lei/mp

  189,24 lei/mp

  49

  Cutii instalate pe/în/sub clădiri industriale din zona A ori B cu utilizare discontinuă, localități de rang 4 și 5, având densitatea cuprinsă între 50 și 300 locuitori/kmp

  3 lei/mp

  8,12 lei/mp

  50

  Cutii instalate pe/în/sub clădiri industriale cu utilizare continuă, localități de rang 4 și 5

  24,95 lei/mp

  50,20 lei/mp

  51

  Cutii instalate pe/în/sub clădiri rezidențiale din zona A ori B cu utilizare discontinuă, localități de rang 4 și 5, cu densitate peste 50 locuitori/kmp

  8,85 lei/mp

  52

  Cutii instalate pe/în/sub clădiri rezidențiale cu utilizare discontinuă, localități de rang 4 și 5

  30,07 lei/mp

  53

  Cutii instalate pe/în/sub clădiri rezidențiale cu utilizare continuă, localități de rang 4 și 5

  51,29 lei/mp

  83,13 lei/mp

  NOTE:1. În cazul clădirilor (rezidențiale, de birouri, industriale și centre comerciale) accesul are ca obiect atât anvelopa clădirii, cât și instalațiile funcționale de deservire.2. Tarifele maxime de acces sunt aplicabile cutiilor cu un volum cuprins între 60 cmc și 0,08 mc.
  (la 30-09-2022, Anexa a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din DECIZIA nr. 672 din 28 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 30 septembrie 2022 )