HOTĂRÂRE nr. 1.597 din 18 decembrie 2002
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 27 ianuarie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 15 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 209/1996 pentru aprobarea Metodologiei privind instituirea şi evidenta inventarului general al patrimoniului sectorului producţiei de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 5 aprilie 1996.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul industriei şi resurselor,
  Mihai Berinde
  secretar de stat
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 18 decembrie 2002.
  Nr. 1.597.


  Anexă

  NORMA 18/12/2002